1 Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 Bao Nhiêu Tiền

Bộ sách giáo khoa lớp 9

1Toán 9 tập 1Bản8.000
2Toán 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học tập 9Bản14.000
5Sinh học 9Bản17.000
6Ngữ văn 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng điện trong nhà)Bản5.000
13Bài tập Toán 9 tập 1Bản18.100
14Bài tập Toán 9 tập 2Bản17.600
15Bài tập đồ gia dụng lí 9Bản10.700
16Bài tập chất hóa học 9Bản13.000
17Bài tập Ngữ văn 9 tập 1Bản11.300
18Bài tập Ngữ văn 9 tập 2Bản10.200
19
Bài tập Sinh học tập 9Bản11.60020Bài tập lịch sử vẻ vang 9Bản12.40021Bài tập Địa lí 9Bản10.50022Bài tập Âm nhạc 9Bản5.10023
Bài tập Mĩ thuật 9Bản5.20024Bài tập giáo dục và đào tạo công dân 9Bản7.60025Tin học giành cho THCS - Quyển 4Bản28.00026Bài tập Tin học dành riêng cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập bản đồ địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập bạn dạng đồ tranh ảnh lịch sử 9 (4 màu)Bản29.00029Học thẩm mỹ 9 theo kim chỉ nan PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD với thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034Bài tập tình huống phát triển năng lực Giáo dục công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300


Mời bạn viết dấn xét mang đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học tập 2021 -2022) Đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm này: