7m5cm bằng bao nhiêu cm

Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị chức năng đo độ dài?

A. Ki-lô-métB. MétC. LítD. đề-xi-mét

Câu 2: Số phù hợp để điền vào khu vực chấm: 1dm = ….mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3: Kết trái phép tính 6dm + 14dm là:

Bạn đã xem: bài tập toán đổi đơn vị chức năng lớp 3

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4: Số phù hợp để điền vào chỗ chấm: 5dm3cm = ….cm là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác gồm độ dài ba cạnh theo lần lượt là 4m, 3m2dm và 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
Bài tập tự luận

Bài 1: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

3m4cm = ….cm2km = …hm9dm4cm = … cm6dm = ….mm
5hm = …m4m7dm = …dm6m3cm = …cm70cm = …dm

Bài 2: Tính:

20dam + 13dam45hm – 19hm170m + 15m
320cm – 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3: Điền vệt , = phù hợp vào chỗ chấm:

3dm4cm …30cm4hm5dam … 50dam15dm … 1m5dm
6m4cm…600cm5dm4cm … 54cm7m6cm … 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

Bài tập từ luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm – 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320cm – 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

 Lý thuyết về Đo lường và đơn vị chức năng đo lường


*

1 cố kỉ = 100 năm; một năm = 12 tháng; một tuần lễ = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.Bạn sẽ xem: 7m5cm bởi bao nhiêu cm

Bài 1.

Bạn đang xem: 7m5cm bằng bao nhiêu cm

1 giờ bởi 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Kim giờ đồng hồ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. đánh dấu chữ để trước câu vấn đáp đúng:

2 giờ 1/2 tiếng 230 phút. Dấu phù hợp điền vào ô trống là:

A. >

B. Đáp án bài bác tập Đo lường và đơn vị chức năng đo lườngBài 1.

Đáp số: 360 phút.

Xem thêm: Các Khóa Học Phí Ở Apollo Là Bao Nhiêu ? Học Phí Trung Tâm Anh Ngữ Apollo Junior

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

B. Rèn luyện bảng đơn vị đo độ dài1. Viết số tương thích vào vị trí chấm (theo mẫu):

Cách làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = ………. Cm

4m 7dm = ………. Dm

4m 7cm = ………. Cm

2. Tính :

a) 8dam + 5 dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km × 4 = ……………….8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3. Điền “>,

6m 3cm …. 7m6m 3cm …. 6m6m 3cm …. 630cm6m 3cm …. 603cm
4. Một tấm vải lâu năm 6m, người ta đã lôi ra 4dm để may túi. Hỏi tấm vải còn sót lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?