Bài tập kế toán công

Bài tập-kế-toán-công

1. - 1 -BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP========================Bài 2.1:A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).I.Số dư đầu tháng 2N:- TK 111 : 300.000- TK 112 : 240.000- TK 008 : 900.000- Các tài khoản không giống bao gồm số dư đúng theo lýII. Các quy trình tởm tế phát sinh:1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.0002. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nmong dùng đến hoạt động thường xuyên: 60.0003. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi sở hữu vật liệu chuyển vào sử dụng cho dự án A: 27.0004. Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để đưa ra lương:1đôi mươi.0005. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 mang đến cán bộ viên chức trong ĐV: 1đôi mươi.0006. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.5007. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí đầu tư bởi chi phí mặt số chi phí 50.00010. Ngày 20/2 Số thu tiền phí, lệ giá tiền đề nghị nộp mang đến nhà nước là 40.000.11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp mang đến Nhà nmong các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh bỏ ra tiền bằng TGKB: 200.00013. Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh bỏ ra tiền : 200.00014. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt mang đến HĐTX theo lệnh đưa ra tiền: 200.000B. Yêu cầu:1.


Bạn đang xem: Bài tập kế toán công


Xem thêm: Cách Tính Thuế Doanh Nghiệp Tạm Tính Quý, Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Quý

Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ bên trên.2. Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.Bài 2.2A. Tại đơn vị chức năng HCSN A vào thời điểm tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nlỗi sau (đvt:1.000đ), cácthông tin tài khoản gồm số dư hợp lý.1. Nhận thông tin dự tân oán kinh phí chuyển động vì chưng cơ quan tài thiết yếu thông qua mang đến quý I/N số chi phí 80.0002. Ngày 5/3 PT 130 rút ít dự tân oán kinh phí vận động về nhập quỹ chi phí mặt: 30.0003. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp cho khác đến viên chức 17.000 phú cấp cho lương 2.0004. Ngày 7/3 PC 150 đưa ra thiết lập vật tư nhập kho cần sử dụng mang lại chuyển động HCSN số tiền 16.5005. Ngày 8/3 PT 131, thu ngân sách học phí của sinh viên, số tiền 135.0006. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.0007. Ngày 12/3 PC 153 đưa ra trả phú cung cấp học tập bổng sinc viên, số chi phí 12.0008. Ngày 14/3 PC 154 đưa ra trả tiền điện thoại, chi phí điện 5.540 ghi chi chuyển động hay xuyên9. Ngày 15/3 PC 155 bỏ ra tải tài liệu ship hàng hoạt động HCSN ghi bỏ ra hoạt động tiếp tục là10.85010. Ngày 25/3, PC 156, chi vận động nghiệp vụ cùng trình độ được ghi bỏ ra thường xuyên: 9.80011. Ngày 25/3 thừa nhận cấp phát bằng lệnh chi chi phí nhằm chi tiêu thốt nhiên xuất (hội thảo chiến lược siêng đề) số chi phí 12.000đơn vị chức năng nhận thấy giấy báo hiện có của kho bạc công ty nước.12. Ngày 27/3 PC 132, rút ít chi phí gửi ngân khố về quỹ tiền mặt: 12.00013. Ngày 27/ PC 157 chi đến hội thảo chăm đề 12.000B. Yêu cầu:1. Định khoản các nghiệp vụ tài chính gây ra.2. Phản ánh vào sơ đồ vật tài khoản kế tân oán biết tiền phương diện tồn quỹ đầu tháng 3 là 50.000
*Xem thêm: Bài Tập Định Khoản Kế Toán Có Lời Giải Mới Nhất, Bài Tập Định Khoản Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Gotsi mê Writers' Workshop: Writing Fiction: The Practical Guide From New York's Acclaimed Creative Writing School Bloomsbury Publishing