Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

*
*
*
4 Mẫu bài bác tập định khoản nhiệm vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp bao gồm đáp án lời giải

Mẫu bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp gồm đáp án

những bài tập định khoản nhiệm vụ kế tân oán Hành chính sự nghiệp bao gồm đáp án

*

Bài 1 : Tại ĐV Hành chính sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Số dư đầu tháng 2N:

– ¬TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– Các thông tin tài khoản khác tất cả số dư phù hợp lý

Những các bước gớm tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện ncầu dùng mang đến hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền giữ hộ mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng mang lại dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra lương:120.000

– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 mang lại cán bộ viên chức vào ĐV: 1đôi mươi.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí đầu tư bằng tiền phương diện số tiền 50.000

– Ngày 20/2 Số thu phí, lệ giá tiền nên nộp mang đến nhà nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp đến Nhà ncầu các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh đưa ra tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh bỏ ra tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt đến HĐTX theo lệnh đưa ra tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các các bước bên trên.

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký bình thường, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.

Yêu cầu: Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các thao tác trên

Đáp án lời giải:

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

CóTK46121(nguồn KP hay xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK66121(đưa ra TX năm nay)/CóTK111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK6622/CóTK112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK111/Có TK112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK112/CóTK5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

NợTK111/CóTK342(thanh tân oán nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

NợTK111/CóTK5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK336(nhất thời ứng KP)/CóTK111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK5111/CóTK3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK3332/CóTK111 : 40

– Ngày 23/2:

NợTK112/CóTK4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK111/CóTK112 : 200

– Ngày 30/2:

NợTK6612/CóTK111 : 200

Bài 2:

Tài liệu cho: Đơn vị Hành chính sự nghiệp M những năm N nlỗi sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn nhỏng sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 CP chủ thể A).

– TK 1218: 350.000

– Các tài khoản khác tất cả số dư hợp lý

Các nghiệp vụ gây ra như sau:

– Các triệu chứng khoán thù ngắn hạn của công ty vào quý Lúc đáo hạn hạch toán như thế nào?

– Ngày 5/4 cài đặt trái phiếu cửa hàng M, kỳ hạn 10 mon lãi suất vay 1%/mon, mệnh giá bán 50.000, lãi được tkhô nóng tân oán ngay trong khi download. Các chi phí tương quan 600 tất cả đang trả bởi tiền mặt

– Ngày 7/4 phân phối 500 cổ phiếu chủ thể A giá cả 120/CP. thu bằng chi phí gửi

– Ngày 15/4 Mua 150 CP chủ thể D, giá cài 500/CP.., đang tkhô nóng toán bằng chi phí gửi, huê hồng nên trả là 2%, sẽ trả bằng chi phí phương diện.

– Ngày 20/4 Ngân hàng báo hiện có (vốn góp thời gian ngắn với đơn vị A): chủ thể A thanh tân oán số chi phí mà lại đơn vị góp vốn bởi chi phí gửi số tiền: 30.000 với các khoản thu nhập được chia từ chuyển động góp vốn là 2.000

– Ngày 29/4 Ngân mặt hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi tiền gửi bank 2000.

– Ngày 10/5 cài kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá bán 50.000, lãi suất vay 0,5%/mon, kỳ hạn 12 tháng, lãi thanh khô toán thù thời hạn.

– Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bởi tiền mặt 100.000.

Xem thêm: Cách Chuyển Font Chữ Vni-Times Sang Time New Roman Trong Word Và

– Ngày 3/10 Mua trái phiếu chủ thể N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá bán 45.000, lãi vay 12% được thanh hao tân oán vào ngày đáo hạn.

Yêu cầu: Định khoản cùng đề đạt vào sơ đồ vật tài khoản

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/4:

Nợ TK1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi thừa nhận trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*1trăng tròn = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

NợTK1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

NợTK112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

NợTK1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000

Lúc đáo hạn các chứng khoán:

– NV1:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

Bài 3:

Có số liệu về SPhường, HH tháng 6/N trên một đơn vị SNCT X như sau (đvt: 1.000đ).

Số dư thời điểm đầu tháng của những tài khoản

– TK 1551 A: 1trăng tròn.000 (số lượng 300 cái x 400/cái)

– TK 1552 C: 35.000 (số lượng 350 chiếc x 100/cái)

– Các thông tin tài khoản bao gồm só dư vừa lòng lý

Trong kỳ bao gồm các nhiệm vụ tài chính sau phát sinh:

Ngày 5/6 thành phần cấp dưỡng bàn giao 1.000 sản phẩm A trị giá chỉ 450.000

Ngày 8/6 nhập kho sản phẩm hoá C sở hữu bằng tiền mặt

– Số lượng: 300, thành tiền 39.600, trong những số ấy thuế GTGT 10%.

Ngày 10/6 xuất kho thành phầm, sản phẩm hoá bán ra cho công ty Y

– Sản phẩm A: 350 loại giá bán đơn vị chức năng cả thuế GTGT 10% là 550

– Hàng hoá C: 450 cái, tổng giá bán 74.250, trong những số đó thuế 6.750

Ngày 15/6 thêm vào nhập kho thành phầm A lần 2: 1.200 đơn vị chức năng, Ngân sách chi tiêu đơn vị thành phầm 420

Ngày 18/6 xuất kho sản phẩm, sản phẩm hoá bán ra cho đơn vị Z.

– Hàng hoá C: 180 loại, giá bán đơn vị chức năng chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 170.

– Sản phđộ ẩm A: 1.400 dòng, tổng giá cả gồm thuế GTGT 10% cho một.400 thành phầm A là: 770.000

Ngày 20/6 rút tiền giửi kho bạc mua sắm và chọn lựa hoá C về nhập kho cùng với con số 250, tổng giá chỉ thanh khô toán thù 30.250, trong số ấy thuế GTGT 10%

Yêu cầu: Định khoản những nhiệm vụ tài chính phạt sinh

Phản ánh vào sơ trang bị tài khoản

Biểt rằng đơn vị chức năng thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá bán thực tế hàng xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/6:

Nợ TK 1551A: 450000

Có TK 631 : 450000

– Ngày 8/6:

Nợ TK 1552C: 39600/(1+10%) = 36000

Có TK 111 : 36000

– Ngày 10/6

Nợ TK 3111Z : 770000+30600+73060

Có TK 531A : 700000

Có TK 531C: 170*180 = 30600

Có TK 33311 : (700000+30600)10% = 73060

Nợ TK 531: 142500 + 47000

Có TK 1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; đối chọi giá 450)

Có TK 1552C = 350*100+100*120= 47000 (tồn 200sản phẩm C; đơn giá bán 120)

– Ngày 15/6:

Nợ TK 1551A : 1200* 4đôi mươi = 504000

Có TK 631: 504000

– Ngày 18/6:

Nợ TK 3111 : 803660

Có TK 531C : 180 * 170 = 30600

Có TK 531A : 700000

Có TK 33311 : (30600+700000)10% = 73060

Nợ TK 531: 616500+ 21600 = 638100

Có TK 1551A = 950*450+(1400-950)* 216004đôi mươi = 616500

Có TK 1552C = 180*1trăng tròn = 21600

Ngày 20/6:

Nợ TK 1552C : 27500

Nợ TK 31131 : 27500*10% = 2750

Có TK 112 : 30250

Bài 4:

Tại một đơn vị chức năng Hành chính sự nghiệp gồm tình hình tăng sút TSCĐ vào kỳ nlỗi sau:

Số dư đầu tháng 12/N của một số tài khoản (đvt: 1.000đ)

– TK 211: 24.792.000

– TK 466: trăng tròn.300.000

– TK 214: 4.492.000

– Các thông tin tài khoản khác bao gồm số dư hợp lý

Trong mon bao gồm các nghiệp vụ kinh tế sau gây ra.

Đơn vị tiếp nhận của đơn vị chức năng cấp cho bên trên 1 TSCĐ hữu hình sử dụng mang lại hoạt động tiếp tục trị giá bán 25.000, ngân sách vận tải bởi chi phí khía cạnh 700 tính vào ngân sách hoạt động hay xuyên

Đơn vị sở hữu 1 TSCĐ hữu hình qua lắp đặt, giá cài TSCĐ được lắp đặt chưa tồn tại thuế 300.000, thuế GTGT nguồn vào 5% đang thanh khô toán thù bởi chi phí gửi ngân hàng, gia tài này được đầu tư chi tiêu bằng nguồn kinh phí đầu tư dự án.

ngày 20/12 đơn vị thực hiện tkhô hanh lý 1 TSCĐ sử dụng trong nghành nghề dịch vụ HCSN, nguyên giá 37.680, quý hiếm hao mòn luỹ kế 37.400, thu tkhô nóng lý bằng chi phí phương diện 450, bỏ ra tkhô giòn lý bằng tiền mặt 250, phần chênh lệch thu lớn hơn chi được phép bổ sung cập nhật quỹ cung ứng cải tiến và phát triển sự nghiệp.

Tính hao mòn gia tài cố định và thắt chặt trong thời gian là 210.000

Yêu cầu:Định khoản đề đạt lên sơ đồ dùng tài khoản.

Xem thêm: Nội Dung Phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Drama Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Đáp án lời giải:

Nợ TK 211/Có TK 4612 :25000

Nợ TK 211/Có TK 111 : 700

Nợ TK 6612 – bỏ ra liên tục : 25700

Có TK 466 – mối cung cấp ngân sách đầu tư đã hình thành TSCĐ

Nợ TK 211/Có TK 112: 300000*1,05 = 315000

Nợ TK 662/Có TK 466: 315000

Nợ TK 466:37680 – 37400 = 280

Nợ TK 214 : 37400

Có TK 211 : 37680

Nợ TK 111/Có TK 5118 : 450

Nợ TK 5118/Có TK 111 : 250

Nợ TK 5118/Có TK 4314 : 200

Nợ TK 466/Có TK 214 : 210000

Trên đây là bài xích viết 4 Mẫu bài tập định khoản nhiệm vụ kế toán Hành chính sự nghiệp có câu trả lời lời giải. Nếu bạn cần mày mò về kế toán hành chính vì sự nghiệp thì cần tđam mê gia một lớp học tập kế toán hành chính vì sự nghiệp để thứ thêm kỹ năng và kiến thức tương tự như nghiệp vụ nhé.