BẠN BAO NHIÊU TUỔI DỊCH SANG TIẾNG ANH

Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: các bạn bao nhiêu tuổi?

– chủng loại câu này được áp dụng để hỏi về tuổi của tín đồ đối diện, đang nói chuyện với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn đã xem: chúng ta bao nhiêu tuổi dịch lịch sự tiếng anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.Bạn đang xem: các bạn bao nhiêu tuổi dịch thanh lịch tiếng anh

Dịch: bạn bao nhiêu tuổi? – mình 10 tuổi.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– chủng loại câu này được sử dụng để hỏi về tuổi của một fan nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– lưu lại ý: có thể thay “she”, ‘he” bởi tên một bạn hoặc 1 danh tự số ít có một người.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen and repeat: Nhìn, nghe và lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai bạn từng nào tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà mình.

Bà ấy bao nhiêu tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi rồi.

2. Point và say: Chỉ cùng nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi.

c) Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

d) Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái các bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: cùng nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

c) Ba (bố) chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

Xem thêm: Tải Autocad 2016 Full Crack 64Bit Sinhvienit, Trọn Bộ Autocad Full Crack Đầy Đủ

d) Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen và number: Nghe với đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: & who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy từng nào tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của mình.

A: Bà ấy từng nào tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và sẽ là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy bao nhiêu tuổi?

B: Anh ấy mười bố tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read và complete: Đọc cùng hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Mình tên là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là bức ảnh về giai đình mình, tía mình 44 tuổi. Bà bầu mình 39 tuổi. Anh trai của mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về gia đình mình

Các con phụ thuộc vào thông tin bên mình để viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 32 tuổi.

3. Bố các bạn bao nhiêu tuổi?

Bố mình 37 tuổi.

4. Em trai bạn bao nhiêu tuổi?

Mời các bạn xem tiếp giờ anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là mái ấm gia đình mình ở trang sau.