Bắt buộc tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vmillionarthur.mobi.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) phải
*
verb
*
To compel tình cố kỉnh đề nghị chúng ta phỉa cụ tranh bị để tự vệ the situation compelled us to lớn take up arms in self-defence; under the force of circumstance, we had khổng lồ take up arms in self-defence các điều kiện đề nghị sine qua non conditions, compelling conditions tôi cần phải nghỉ ngơi lại I was compelled lớn stay; it was compulsory for me khổng lồ stay khổng lồ compel; khổng lồ force; khổng lồ oblige Tình cụ nên họ cần nỗ lực vũ khí nhằm từ bỏ vệ The situation compelled us khổng lồ take up arms in self-defence; Under the force of circumstances, we had lớn take up arms in self-defence; Circumstances forced us khổng lồ take up arms in self-defence Tôi cần phải ngơi nghỉ lại I was compelled to stay; it was compulsory for me to lớn stay compulsory; mandatory; obligatory Tiếng Anh có yêu cầu là 1 trong môn đề xuất không? - Không, kia là 1 trong môn nhiệm ý Is English a compulsory subject? - No, it is an optional subject Tmê man dự những bữa tiệc sinc nhật không phải là điều phải Attendance at birthday parties is not mandatory Điều nên là phải tỏ lòng kính trọng thầy cô của bản thân mình It is obligatory to show respect for one"s teachers

*