Blame đi với giới từ gì

Home»Gifted - Talented Tests » Grades 10-12 » Toefl » Toeic » University Entrance Exam» Blame Và Cách Dùng
*
Tiếp theo chăm đề Luyện Thi Đại Học, Tôi trình diễn tiếp giải pháp dùng "Blame". Phần này không hầu như dành riêng cho các bạn luyện thi Đại Học mà lại nó còn hữu dụng cho hồ hết chúng ta luyện thi Học Sinc Giỏi, thi Toefl, tuyệt thi Toeic.

Bạn đang xem: Blame đi với giới từ gì

Blame (for)(v)/ bleɪm / - lớn think or say thatsomebody/something is responsible for something badẻo đó/chiếc gì đó về một việclàm không đúng trái.
Blame
(n)/ bleɪm / - responsibility for amistakeor for something bad: chịu đựng trách nát nhiệm chomột lỗi lầm làm sao đó.
+ blamesomebody/something (for something)
: đỗ lỗi mang lại ai đó/loại gì đó về câu hỏi gì đó, nguyên ổn nhân tạo ra.
Ex: She doesn"t blame anyone for her father"s death: Côta không đỗ lỗi cho bất cứ ai về chết choc của phụ vương cô ta.
Ex: Police are blaming the accident ondangerous driving: Chình ảnh gần kề cho rằng vụ tai nạn ngoài ý muốn kia là vì láixe cộ ẩu.
+ Don"tblame me(informal) ~used to advise sometoàn thân not to lớn dosomething, when you think they will do it despite your advice.

Xem thêm: Cái Gì Cũng Được " Thì Như Thế Nào? Ăn Gì Cũng Được Thì Như Thế Nào


Ex:Call her if you like, but don"t blameme if she"s angry. Thích thì cứ call đi, nó mà giận thì chớ gồm trách nát tớ nhé.
+ I don"t blame you/her, etc. (for doing something) (informal) ~usedlớn say that you think that what somebody did was reasonable & the right thingto vị.
Ex:‘I just slammed the phone down when hesaid that.’ ‘I don"t blame you!’ Tôi đập điện thoại xuống bàn mặc nghe hắn nóihắn không trách tôi.
Ex: Ifyou thua trận your job, you"ll only have sầu yourself to lớn blame. Nếu chúng ta mất việc thì tựtrách nát bản thân bản thân thôi.
+ Put/lay/pin/place the blame (for something) onsomebody ~ blame someone, especially forsomething that is not their fault: đỗ quá tội cho người không giống.
BLAME: If someone causes somethingbad, you can say that it is their fault or that they are khổng lồ blame.
FAULT: Use “fault” khổng lồ mean somethingthat is wrong with a machine or a system, or something that you could criticizeabout a person or thing.
MISTAKE: Use “mistake” lớn mean somethingthat is wrong in someone’s grammar, spelling, calculations, decisions etc.

Xem thêm: Proshow Producer Là Gì - Học Proshow Có Thể Làm Được Những Gì


Love lớn hear what you think!
*

Posted byYêu Tiếng Anh
*

Loading...
*

Post a Comment♥ You are highly recommended lớn use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the phản hồi box to lớn keep tracking your bình luận replies. ♥ Share khổng lồ be shared - if you want khổng lồ nội dung any of your own thoughts khổng lồ this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!Have sầu a good one!


*


*