Có Bao Nhiêu Bội Của 4 Từ 12 Đến 200

Vì trong bốn số thoải mái và tự nhiên thì có một số là bội của 4 yêu cầu số bội của 4 tự 12 đến 96 là :

(96 – 12) : 4 + 1 = 84 : 4 + 1 = 21 + 1 = 22 (số)

Cùng vị trí cao nhất lời giải tham khảo thêm về lí thuyết và bài bác tập tương quan nhé:

*

Lý thuyết Ước với bội Toán lớp 6

1. Ước và bội

Nếu có số thoải mái và tự nhiên a phân tách hết mang đến số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói a là bội của b cùng b là cầu của a.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200

Ví dụ:

Ta có: 18 phân tách hết mang đến 6 ⇒ ta nói 18 là bội của 6 cùng 6 là cầu của 18.

2. Bí quyết tìm mong và bội

• Ta có thể tìm những bội của một trong những khác 0 bằng phương pháp nhân số kia lần lượt với 0, 1, 2, 3,....

• Ta có thể tìm cầu của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho những số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho a để để mắt tới a chia hết cho số đông số nào, lúc đó các số đó là cầu của a.

Ví dụ:

+ B(6) = 0; 6; 12; 18;...

+ Ư(8) = 18; 9; 2; 1

Bài tập SGK

Câu hỏi 1 trang 43 SGK Toán 6 tập 1

Số 18 gồm là bội của 3 không? có là bội của 4 không?

Số 4 tất cả là ước của 12 không? có là cầu của 15 không?

Hướng dẫn:

+ ví như số thoải mái và tự nhiên a chia hết mang lại số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói a là bội của b, còn b điện thoại tư vấn là ước của a.

Lời giải:

+ Số 18 bao gồm là bội của 3 vì 18 phân tách hết mang đến 3.

+ Số 18 không là bội của 4 vì chưng 18 không phân tách hết mang đến 4.

+ Số 4 có là cầu của 12 bởi vì 12 phân tách hết mang lại 4.

+ Số 4 không là ước của 15 vày 15 không chia hết mang lại 4.

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm các số tự nhiên x nhưng x ∈ B(8) và x 1), ta chia số a cho những số tự nhiên từ 1 đến a nhằm xét coi a phân tách hết cho số nào; lúc đó các số ấy là ước của a.

Lời giải:

Lần lượt phân tách 12 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Ta thấy 12 phân tách hết mang lại 1; 2; 3; 4; 6; 12

Do kia Ư(12) = 1;2;3;4;6;12

Câu hỏi 4 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm những ước của 1 và tìm một vài bội của 1

Hướng dẫn:

+ mong mỏi tìm bội của một số trong những tự nhiên khác 0, ta nhân số đó lần lượt với các số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

+ muốn tìm mong của một số trong những tự nhiên a (a > 1), ta phân chia số a cho các số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho a để xét coi a phân tách hết đến số nào; lúc đó những số ấy là cầu của a.

+ những số tự nhiên đều phân tách hết cho một nên phần đa là bội của 1.

Lời giải:

+ Ước của 1 là 1

+ Một vài bội của một là 1; 3; 34; 783; 1000;...

Bài 111 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

a) Tìm các bội của 4 trong số số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 bé dại hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Hướng dẫn:

+ giả dụ số tự nhiên và thoải mái a phân tách hết đến số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b hotline là cầu của a.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To See Off Là Gì ? Nghĩa Của Từ To See Off Trong Tiếng Việt

+ ý muốn tìm bội của một vài tự nhiên không giống 0, ta nhân số đó lần lượt với những số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

+ Bội của 4 bao gồm các số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 4.

Lời giải:

a) trong số số 8; 14; 20; 25 bao gồm 8 và đôi mươi chia hết mang đến 4 buộc phải 8; 20 là bội của 4.

b) bao gồm B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; ….

➝ Tập hợp các bội của 4 nhỏ dại hơn 30 là A = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28

c) Bội của 4 bao hàm các số tự nhiên và thoải mái chia hết mang đến 4 yêu cầu dạng tổng quát những số là bội của 4 là: 4k, cùng với k ∈ N.

Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 cùng của 1.

Hướng dẫn:

+ mong muốn tìm mong của một số trong những tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a nhằm xét xem a phân tách hết mang đến số nào; khi đó những số ấy là ước của a

+ 1 chỉ phân chia hết được cho 1

Lời giải:

+ Ước của 4:

Lần lượt phân tách 4 đến 1; 2; 3; 4. Ta thấy 4 phân chia hết mang lại 1; 2; 4. Cho nên Ư(4) = 1; 2; 4

+ Ước của 6:

Lần lượt chia 6 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6. Ta thấy 6 phân chia hết mang đến 1; 2; 3; 6. Cho nên vì thế Ư(6) = 1; 2; 3; 6

+ Ước của 9:

Lần lượt phân chia 9 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Ta thấy 9 phân tách hết cho 1; 3; 9. Cho nên vì thế Ư(9) = 1; 3; 9

+ Ước của 13:

Lần lượt chia 13 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Ta thấy 13 phân chia hết đến 1; 13. Cho nên Ư(13) = 1; 13

+ Ước của 1: Ư(1) = 1

Bài 113 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

b) x ⋮ 15 và 0 8

d) 16 ⋮ x

Hướng dẫn:

+ nếu như số tự nhiên a phân chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái b thì ta nói a là bội của b, còn b hotline là ước của a.

+ mong tìm mong của một vài tự nhiên a (a > 1), ta phân chia số a cho những số thoải mái và tự nhiên từ 1 mang đến a để xét coi a chia hết đến số nào; khi đó các số ấy là ước của a

+ mong mỏi tìm bội của một vài tự nhiên không giống 0, ta nhân số đó lần lượt với các số thoải mái và tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

Lời giải:

a) + tất cả B(12) = 0; 12; 24; 48; 60;….

+ x ∈ B(12) và trăng tròn ≤ x ≤ 50 nên x ∈24; 48

Vậy các số thoải mái và tự nhiên x đề nghị tìm là 24; 48

b) + vì x ⋮ 15 yêu cầu x ∈ B(15)

+ gồm B(15) = 0; 15; 30; 45; 60;….

+ x ∈ B(15) với 0 8 đề nghị x ∈ 10; 20

Vậy số tự nhiên và thoải mái x yêu cầu tìm là 10 với 20

d) + vị 16 ⋮ x nên x ∈Ư(16)

+ có Ư(16) = 1; 2; 4; 8; 16

+ x ∈ Ư(16) yêu cầu x ∈1; 2; 4; 8; 16

Vậy các số tự nhiên x yêu cầu tìm là 1; 2; 4; 8; 16

Bài 114 trang 45 SGK Toán 6 tập 1

Có 36 học viên vui chơi. Các bạn đó hy vọng chia phần nhiều 36 fan vào các nhóm. Trong các cách phân chia sau, giải pháp nào triển khai được? Hãy điền vào ô trống vào trường hợp phân chia được .

Cách chia

Số nhóm

Số người ở một nhóm

Thứ nhất

4

 

Thứ hai

6

 

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

 

Hướng dẫn:

+ vì chia hầu hết 36 người vào các nhóm đề nghị số nhóm cùng số tín đồ ở một tổ thuộc tập mong của 36.

+ Nếu cách nào bao gồm phép chia chưa hẳn là phép phân chia hết thì giải pháp chia ấy không triển khai được.

Lời giải:

Cách chia

Số nhóm

Số người tại 1 nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

6

6

Thứ ba

8

Không triển khai được (vì 36 không phân chia hết đến 8)

Thứ tư

12

3

Bài tập SBT

Câu 1: a. Viết tập hợp các bội bé dại hơn 40 của 7

b, Viết dạng tổng quát những số là bội của 7

Lời giải:

a, Ta gồm B(7) = 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42;...

Vậy tập hợp các bội của 7 nhỏ dại hơn 40 là 0; 7; 14; 21; 28; 35

b, Dạng tổng quát các số là bội của 7 là 7k cùng với k ∈ N

Câu 2: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a, x ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b, x ⋮12 và 0 12

d, 8 ⋮ x

Lời giải:

a, Ta có: B(15) = 0;15; 30; 45; 60; 75;..

Vậy x ∈ B(15) và 40≤ x ≤70 đề xuất x ∈45; 60

b, bởi x ⋮ 12 phải x là bội của 12

Ta có: B(12) = 0;12; 24; 36; 48;..

Ta gồm x ∈12;24

c, Ta tất cả Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

vì x ∈ Ư(30) cùng x >12 bắt buộc x ∈15; 30

d, Ta có: 8 ⋮ x đề nghị x là cầu cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1; 2; 4; 8

Vậy x ∈1; 2; 4; 8

Câu 3: Tuấn gồm 42 dòng tem. Tuấn hy vọng chia đa số số tem đó vào những phong bì. Trong những cách phân chia sau, bí quyết nào thục hiện được? Hãy điền vào chỗ trống vào trường vừa lòng được chia:

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 đề nghị cách thứ nhất thực hiện nay được. Số tem trong một phong tị nạnh là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 đề nghị cách máy hai thục hiện tại được. Số phong phân bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân chia hết mang đến 8 đề nghị cách thứ ba không thực hiện được

Cách chia

Số phong bì

Số tem trong một phong bì

Thứ nhất

Thứ hai

Thứ ba

3

6

8

14

7

…..

Câu 4: Tìm toàn bộ các số tất cả hai chữ số là bội của:

a, 32; b, 41

Lời giải:

a, Ta có: B(32) = 0; 32; 64; 96; 128..

Các số bao gồm hai chữ số là bội của 32 là 32; 64; 96

b, Ta có: B(41) = 0; 41; 82; 123..

Các số tất cả hai chữ số là bội của 41 là: 41; 82

Câu 5: Tìm toàn bộ các số tất cả hai chữ số là cầu của:

a, 50

b, 45

Lời giải:

a, Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy các số bao gồm hai chữ số là mong của 50 là 10;25;50

b, Ta có Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số tất cả hai chữ số là ước của 45 là 15;45

Câu 6: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a, 6 ⋮ (x -1)

b, 14 ⋮ (2x -3)

Lời giải:

a, vày 6 ⋮(x -1) buộc phải (x-1) ∈ Ư(6)

Ta có Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b, vày 14 ⋮ (2x +3) phải (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta có Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 bắt buộc (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Câu 7: tất cả bao nhiêu bội của 4 từ bỏ 12 mang đến 200?

Lời giải:

Vì trong tư số trường đoản cú nhiên tiếp tục thì có một vài là bội của 4 đề xuất số bội của 4 tự 12 đến 200 là: