GOSSIP LÀ GÌ

conversation or reports about other people"s private lives that might be unkind, disapproving, or not true:

Bạn đang xem: Gossip là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ millionarthur.mobi.Học các tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Cách Xử Trí Khi Bị Say Nắng Nên Làm Gì, Say Nắng, Say Nóng

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập millionarthur.mobi English millionarthur.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message