Guid Là Gì

Thủ đô xứ đọng Đông Lào, HÀ LỘI, ngày dần lạnh giá thừa đi