Chủ Đề Màn Hình Nền

Cá nhân hóa vật dụng Windows 10 của người sử dụng bởi các chủ thể bắt đầu, dễ nhìn tự millionarthur.mobi Store. 

Tải thêm chủ đề


Chủ đề là sự kết hợp thân nền game, Color hành lang cửa số với âm tkhô hanh. Để nhận chủ thể, hãy mở rộng một trong những danh mục, nhấp chuột links đối với chủ thể kia rồi dìm Mở. Thao tác này sẽ giữ chủ thể vào PC của khách hàng và áp dụng chủ đề đến màn hình nền. Xem Cá nhân hóa PC của khách hàng để xem thêm.


Tải xuống những động vật toàn chình họa chủ đề

Tải về chủ thể Bees  

Tải về chủ thể lưu niệm Bing

Tải xuống những công ty đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/C/D/4/CD4F487F-432B-41A8-8AE5-7DF1532DC97F/BunniesDucklings.themepackBunnies cùng Ducklings

Tải xuống chủ thể bướm

Tải xuống mèo ngẫu nhiên dịp nào  

Tải xuống hồ hết địa điểm trong chủ đề mèo

Tải xuống biến hóa chủ đề

Tải về những màu sắc của chủ thể thiên nhiên  

Tải xuống Showcase Community:https://download.millionarthur.mobi.com/download/1/7/A/17ABABA3-79C8-4B6D-AA18-384E33D1B055/CommunityShowcaseFaumãng cầu.themepackFaumãng cầu Theme

Tải xuống Showcase Community: Fauna 2 Theme

Tải xuống Showcase Community:https://tải về.millionarthur.mobi.com/download/1/7/A/17ABABA3-79C8-4B6D-AA18-384E33D1B055/CommunityShowcaseFauna3.themepackFauna 3 Theme

Tải xuống reviews về cùng đồng: côn trùng nhỏ chủ đề

Tải về cộng đồng Showcase: côn trùng 2

Tải về cộng đồng Showcase: côn trùng nhỏ 3

Tải xuống nhà đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/5/E/1/5E126440-3CCD-4A41-B9ED-0A5A35C3B0C3/CougarMtZoo.themepackCougar Mountain Zoo

Tải xuống chủ thể Close-Ups Creature

Tải xuống chó tronghttps://download.millionarthur.mobi.com/download/7/A/2/7A2D760A-F699-4632-BAE2-58CF65DF0342/DogsInWinter.themepackTheme mùa đông

Tải xuống cáchttps://download.millionarthur.mobi.com/download/5/F/C/5FC4F80C-242D-423B-9A11-9510A013152D/Dolphins.themepackchủ thể cá heo

Tải xuống chủ đềhttps://tải về.millionarthur.mobi.com/download/5/A/E/5AE09185-4F41-4B3D-8526-55C59211C5FC/Foxes.themepackFoxes

Tải về công ty đềhttps://tải về.millionarthur.mobi.com/download/F/E/8/FE85E57B-5C0B-43B1-ABC2-227480EFC2A8/GalapagosByRG.themepackGalapagos Wildlife

Tải xuống Garden glimpses 2 chủ đề

Tải xuống Garden glimpses 3

Tải xuống Garden glimpses 4 chủ đề

Tải xuống công ty đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/1/A/D/1AD70045-D933-4ABA-BC84-84C6F7165F38/Horses.themepackngựa

Tải xuống những nhà đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/E/8/2/E82E0791-8A04-4201-872C-1A49C4DDA3DE/HummingbirdsDesireeSkatvold.themepackchlặng ồn ã

Tải xuống chủ đề buổi sáng

Tải xuống nhà đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/1/A/D/1AD70045-D933-4ABA-BC84-84C6F7165F38/MustangLifeGenePraag.themepackMustang

Tải xuống Pacific theme

Tải xuống các nhỏ chó con vui chủ thể

Tải xuống cầu vồng chủ đề

Tải xuống chủ đề Raptors

Tải xuống Ravens và Crows theme

Tải xuống Sleepy kitten theme

Tải xuốnghttps://tải về.millionarthur.mobi.com/download/8/9/A/89A728DA-EC8F-4379-8514-830ABC35FF42/SmallWorld.themepackTheme thế giới nhỏ dại

Tải xuống công ty đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/2/C/5/2C5741CB-DB98-4D69-84F5-4205E61D5493/Snakes.themepackrắn

Tải xuốnghttps://download.millionarthur.mobi.com/download/e/6/c/e6cb3a2e-6336-462c-8ca2-355feada646a/Tigers.themepackTiger Theme

Tải xuống Theme Beauty

Tải về nhà đềhttps://download.millionarthur.mobi.com/download/3/5/f/35FE6267-34F0-4487-904C-484C63956D93/Wolves.themepacksói