Hoán Vị Gen

Kết quả so với những thể loại F1 cho biết cho thấy gen pháp luật Color thân và chiều lâu năm cánh cùng nằm ở 1 NST mà lại sống giới dòng đang xảy ra hoán thù vị ren, giới đực ko xảy ra hiện tượng kỳ lạ hoán thù vị ren.

Bạn đang xem: Hoán vị gen

*
2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng lạ hoán thù vị gen

*

- Trong quá trình phân bào, sống kỳ trước I của quá trình sút phân đã xẩy ra hiện tượng kỳ lạ bắt chéo thân 2 crômatit không giống nguồn vào 4 crômatit của cặp NST knghiền tương đương. Sau kia, tại một vài tế bào đôi khi xẩy ra hiện tượng kỳ lạ trao đổi đoạn làm cho cho các ren bên trên 2 đoạn NST cũng đàm phán chỗ đến nhau=>hoán thù vị ren, có tác dụng lộ diện các tổng hợp gene new.

- Tần số hoán vị gene = Tỉ lệ % những nhiều loại giao tử có gene hân oán vị. Trong phép lai so với, tần số hoán thù vị ren được xem theo công thức:

f(%) = Số cá thể hoán vị gen ×100Tổng số cá thể trong phép lai phân tích

- Tần số hoán thù vị đề đạt khoảng cách kha khá giữa 2 gene ko alen bên trên cùng một NST. Khoảng biện pháp càng béo thì lực link càng bé dại và tần số hoán vị gen càng tốt. Dựa vào đó người ta lập bạn dạng đồ dùng di truyền.

- Tần số hoán vị ren ko vượt quá 1/2 vì hiện tượng hiệp thương chéo chỉ xẩy ra giữa 2 vào 4 crômatit trong cặp NST knghiền tương đương.

3. Kết luận

- HVG là hiện tượng lạ các ren nằm trong cặp NST tương đương hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau bởi vì sự trao đổi chéo giữa những crômatit vào quy trình tạo nên giao tử.

- Do những gene gồm Xu thế link trọn vẹn buộc phải hiện tượng hoán thù vị gene không nhiều xảy ra. Các giao tử hân oán vị gen chiếm tỉ lệ tốt.

- Tần số hoán thù vị gene miêu tả lực link và khoảng cách tương đối của những gene. Khoảng bí quyết giữa 2 gen/NST càng lớn thì lực link càng nhỏ với tần số hoán vị càng cao nhưng mà không thừa vượt 50%.

- Một số điểm cần lưu giữ ý:

+ Sự trao đổi chéo kép để phát hiện được, phải cần có lôcut thứ ba mới có thể phát hiện được.

+ lúc xét 3 gene trở lên thì khái niệm trao đổi chéo và hoán vị ren không đồng nghĩa. Trao đổi chéo xảy ra giữa 2 gen với số lần lẻ thì mới có hoán vị gene. Trao đổi chéo có thể đồng nghĩa với hoán vị đoạn nhiễm sắc thể.

Xem thêm: Tướng Tinh Trong Tử Vi Là Gì, Ý Nghĩa 14 Chính Tinh Trong Lá Số Tử Vi

4. Ý nghĩa của hoán thù vị ren

- Hoán vị gene làm cho tăng tần số biến tấu tái tổ hợp, sản xuất ĐK cho những gen quý tất cả dịp tổ hợp lại cùng nhau → cung ứng nguyên liệu đến chọn lọc nhân tạo cùng chọn lọc tự nhiên, gồm ý nghĩa trong chọn giống như và tiến hoá.

- Dựa vào tác dụng phxay lai phân tích rất có thể tính được tần số hân oán vị gen, tính được khoảng cách kha khá giữa những gene rồi phụ thuộc vào quy hình thức phân bố ren theo đường trực tiếp cơ mà tùy chỉnh thiết lập bản thứ DT.

5. Bản đồ dùng DT (bạn dạng vật dụng gen)

- Bản đồ di truyền (bản đồ gen) là sơ đồ phân vùng các ren bên trên các nhiễm sắc thể của cùng một loài.

*
- Trong phiên bản đồ vật DT (bạn dạng vật dụng gen)

+ Các nhóm gen liên kết được đánh số theo thứ tự của nhiễm sắc thể vào bộ 1-1 bội của loài như: I, II, III, IV…

+ Các gen bên trên nhiễm sắc thể chiếm một vị trí xác định (lôcut) và được kí hiệu bằng các chữ cái của thương hiệu các tính trạng bằng tiếng Anh.

+ Đơn vị bản đồ là centimoocgan (cM) ứng với tần số hoán vị ren 1%.

+ Vị trí tương đối của các gene bên trên một nhiễm sắc thể thường được tính từ một đầu mút của nhiễm sắc thể.

- Nguyên ổn tắc lập bản đồ DT (phiên bản vật dụng gen): Dựa vào việc xác định tần số hoán vị ren, người ta xác lập trình tự và giao động cách phân bố của các ren bên trên nhiễm sắc thể. Nlỗi vậy, muốn xác định vị trí của một gen bất kì nào đó, phải tiến hành lai phân tích và qua hai bmong lớn:

+ Căn cứ vào tỉ lệ phân li để xác định nhóm gen liên kết.

+ Dựa vào tần số tái tổ hợp để xác định gần đúng cách tương đối giữa 2 ren, đồng thời so sánh với 2 gene khác để xếp vào vị trí phù hợp trên nhiễm sắc thể.

- Ý nghĩa của bạn dạng đồ dùng di truyền (phiên bản trang bị gen)

+ Dự đoán trước đặc thù di truyền của các tính trạng nhưng mà gene được sắp xếp bên trên bạn dạng thiết bị.