Lock in là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

lock
*

loông chồng /lɔk/ danh từ món tóc, mớ tóc; mớ bông, mớ len (số nhiều) mái đầu, tóchoary locks: mái đầu bạc danh từ khoáto lớn keep under loông xã and key: để vào tủ khoá lại; nhốt kỹ, giam giữto piông xã a lock: msinh sống khoá bằng móc chốt (để giữ lại bánh xe, ghi...) khoá nòng (súng) miếng khoá, miếng ghì chặt (thay võ) tình trạng ứ đọng tắc; sự nghẽn (xe cộ); chứng trạng bế tắc; triệu chứng khó khăn, tình trạng nan giải, triệu chứng lúng túnglớn come to lớn a dead lock: lâm vào tình thế tình trạng bế tắc cửa cổngloông chồng, stochồng and barrel mất cả chì lẫn chài ngoại cồn từ khoá (cửa tủ...) nhốt kỹ, giam giữ phủ bọc, bao quanh chặn lại, đóng chốt khoá chặt, ghì chặt (gắng võ) chắn bởi cửa ngõ cổng; đến (tàu...) đi qua cửa cổngto lock up (down): mang đến (tàu...) đi ngược (xuôi) qua cửa ngõ cổng nội rượu cồn từ khoá đượcthis door won"t: cửa ngõ này không khoá được hâm lại; ko chạy, không vận tải được (sản phẩm móc) trải qua cửa ngõ cổng (tàu...) (quân sự) bước gần cạnh gótto loông chồng out khoá cửa không cho vào tạm dừng hoạt động xí nghiệp sản xuất không cho công nhân vào có tác dụng để làm áp lựclớn loông xã up chứa đi khoá lạo cẩn thận giam cầm, nhốt kỹ; chặn đứng lạilớn loông chồng the stablw door after the horse has been stolen mất trườn bắt đầu lo làm chuồng
cửa ngõ cốngcửa đậpkhóadrop lock: khóa hãmgas lock: khóa hơilock box: bị khóa hãmkhóa tạitbỏ môn (kênh đào)caps lochồng keyphím bật để đánh chữ hoa (máy vi tính, đồ vật tiến công chữ)loông chồng awaytrái khoán lâu năm hạnlochồng boxbị mắc kẹtloông xã seaming machinemáy gàiloông xã seaming machinevật dụng móclock up capitallàm cho đọnglochồng up capitalphong hỏaloông xã up capitalthuế qua đậpto lớn loông xã upứ đọngto lock upứ lại danh từ o khóa, chốt o tấm chắn, cửa cống o âu thuyền động từ o khóa lại, chặn lại § canal lock : âu kênh § gas lochồng : nút ít hơi; sự phong bế hơi § nut lock : ốc khóa, êcu công, ốc an toàn § safety lochồng : khóa an ninh, chốt bình an § stearing lock : khóa đổi chiều § vapor lock : nút ít hơi, sự phong bế hơi
*

*

*

lock

Từ điển Collocation

lochồng noun

1 fastening device

ADJ. Chubb, combination, lever, mortise, Yale | door, window

VERB + LOCK fit We had new locks fitted after the burglary. | break, force, piông chồng | turn He turned the loông xã & pushed the door open.

PHRASES insert/turn the key in the lochồng, (keep sb/sth) under loông chồng and key Prisoners are kept under loông xã and key 24 hours a day.

2 small bunch of hair

ADJ. stray She flicked a stray lock of hair off her face. | flowing She had long flowing locks và xanh eyes.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Lock in là gì

a fastener fitted to lớn a door or drawer khổng lồ keep it firmly closedomain authority mechanism that detonates the charge of a gunany wrestling hold in which some part of the opponent"s body is twisted or pressured

v.

Xem thêm: Hỏi Về Cách Tính Giá Cmt Là Gì, Dịch Vụ Cmt, Cmpt, Oem, Odm

fasten with a lock

lock the bike lớn the fence

become rigid or immoveable

The therapist noticed that the patient"s knees tended khổng lồ loông chồng in this exercise

hold fast (in a certain state)

He was locked in a laughing fit

pass by means through a loông chồng in a waterwaybuild locks in order to lớn facilitate the navigation of vessels

English Slang Dictionary

short for dredlocks

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A software security feature that requires a key or dongle in order for the application lớn run correctly. See also dongle. 2. A mechanical device on some removable storage medium (for example, the write-protect notch on a floppy disk) that prevents the contents from being overwritten. See also write-protect notch.

Xem thêm: Thời Gian Sử Dụng Hóa Đơn Sau Khi Phát Hành, Phát Hành Hóa Đơn Sau Bao Lâu Thì Được Sử Dụng

Bloomberg Financial Glossary

Used in the context of general equities. Make a market both ways (bid và offer) either on the bid, offering, or an in-between price only. Locking on the offering occurs to lớn attract a seller, since the trader is willing lớn pay (& ask) the offering side when others only ask it. Locking on the bid side attracts buyers for similar reasons. Typically, the sell side requires a plus tichồng khổng lồ comply with short sale rules.

File Extension Dictionary

.NET Framework Database Loông chồng File (Microsoft Corporation)

English Synonym & Antonym Dictionary

locks|locked|lockingsyn.: clasp cthất bại fasten hook latch seal shutant.: unlochồng