Makefile Là Gì

1.Makefile là gì ?

– Makefile là 1 trong tập script cất các thông tin : Cấu trúc project ( file, dependence), cùng các lệnh để tạo ra tệp tin. Các file được tạo thành Call là Target, những file nhờ vào được gọi là Dependence , lệnh được dùng để compile source code được hotline là Action. 1 cú pháp bao hàm Target,dependence , Action được Call là 1 Rule.

Bạn đang xem: Makefile là gì

ví dụ makefile : Ta gồm những file sau cuối đặt trong 1 thư mục : hello.h hello.c cùng main.c gồm source code nlỗi sau :

hello.h:

#ifndef _Hello_H_#define _Hello_H_#include void Xuat ();#endifhello.c:

#include "hello.h"void Xuat()printf ("Hello World !!!");main.c:

#include "hello.h"int main()Xuat();return 0;Lúc đó ta sẽ viết 1 makefile để compile các source code, tạo ra file tiến hành mang tên là main nhằm chạy lịch trình.

Xem thêm: Top 8 Tựa Game Mô Phỏng Lái Máy Bay Boeing 747, 3D Máy Bay Chuyến Bay Giả Lập

Trước hết, các bạn chế tác 1 tệp tin mang tên là Makefile hoặc maketệp tin. Trên terminal gõ commvà :

gedit Makefile

Rồi gõ ngôn từ của Maketệp tin nhỏng sau:

Sau đó lưu lại, đặt Maketệp tin trong cùng tlỗi mục cùng với source code. tiếp đến bên trên terminal gõ command make .

bởi thế bạn vừa biên dịch kết thúc công tác, cùng Khi gõ command ls trên terminal, bạn sẽ thấy trên screen gồm file main , đó là tệp tin vừa mới được tọa ra , để chạy lịch trình các bạn gõ lệnh ./main .

Vậy là các bạn vừa sử dụng thành công xuất sắc 1 Makefile rồi kia