CỘNG ĐỒNG MOUNT & BLADE VIỆT NAM

*
Đây không hẳn là dmillionarthur.mobi em việt hóa em gmillionarthur.mobim nhặt từng chõ 1 không nhiều đắp vàmillionarthur.mobi thôi . vì VH 100% tmillionarthur.mobiàn themillionarthur.mobi hack nên đùa hay bị lỗi chưng làm samillionarthur.mobi ưa thích chơi phiên bản cội nhỏng em thì dmillionarthur.mobiwn đặc điểm này về chơi
*
Link Dmillionarthur.mobiwn ( Giải Nén rồi chơi luôn luôn )https://drive sầu.gmillionarthur.mobimillionarthur.mobigle.cmillionarthur.mobim/file/d/0B2b...RiUzRUUms/view