Niên khóa tiếng anh

Điểm vừa đủ của học viên ở trong đối tượng người sử dụng dự án công trình tăng trường đoản cú 5,95 niên khóa 2010-2011 lên 6,33 niên khóa 2012-2013.

Bạn đang xem: Niên khóa tiếng anh


Project beneficiary students’ average grade point average (GPA) increased annually from 5.95 out of 10.00 in the school year 2010-2011 lớn 6.33 in 2012-2013.
Trong tổng thể sinc viên năm trước tiên niên khóa 2010 – 2011, 10% không phải công dân Hoa Kỳ, và 54% giỏi nghiệp trung học công lập.
Cựu sinch viên Yale niên khóa 1954, dưới sự giải đáp của Richard Gilder, quyên ổn tặng 70 triệu USD nhân lễ đáng nhớ 50 năm họp khía cạnh.
The Yale Class of 1954, led by Richard Gilder, donated $70 million in commemoration of their 50th reunion.
Cô đã theo học Trường Trung học Miami Palmetkhổng lồ, nhưng vứt học tập vào niên khóa 2012-2013 khi cô học lớp 9, nhằm theo xua sự nghiệp âm nhạc.
She attended Miamày Palmetto High School but left in the 2012–2013 school year, while she was in 9th grade, lớn pursue her singing career.
Bridgman vẫn muốn ông tới Harvard, bắt buộc ở đầu cuối những bên thỏa hiệp nhằm ông phân tách niên khóa 1927-1928 có tác dụng song, năm 1927 sinh sống Harvard cùng năm 1928 sinh hoạt Caltech.
Bridgman also wanted hyên ổn at Harvard, so a compromise was reached whereby he split his fellowship for the 1927–28 academic year between Harvard in 1927 and Caltech in 1928.
Vào kỳ thi tuyển mang đến niên khóa 1990 tất cả ít nhất 100.000 miếng gỗ như vậy được treo trong khuôn viên của thường thờ này lừng danh trên Đông Kinc.
At least 100,000 of these plaques decorated the precincts of a well-known shrine in Tokyo during the 1990 examination season.
Năm 1945, ông nhận được thỏng từ hiệu trưởng Mark Ingrasay mê của ngôi trường College of Letters and Science kiến nghị ông trở lại trường để giảng dạy trong niên khóa tiếp theo.
In 1945, he received a letter from Dean Mark Ingramê mẩn of the College of Letters và Science requesting his return lớn the university khổng lồ teach in the coming academic year.
Đội tuyển chọn chèo thuyền của Đại học tập California tại Santa Barbara (UCSB) thường luyện tập cùng thi môn này tại đây và đã dựng một nhà thuyền dài lâu nơi đâu trước niên khóa 1982-1983.
The University of California, Santa Barbara rowing team regularly practices and races at Lake Cachuma và erected a permanent boathouse there just prior to lớn the 1982-1983 school year.
Bà sinh sống làm việc North Bennington, Vermont (sống Hoa Kỳ) trong mùa hè, với là giáo sư phân tích người Mỹ gốc Phi và fan Mỹ nơi bắt đầu Phi nội trú tại Đại học Harvard trong niên khóa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Why Có Nghĩa Là Gì ? Rep Ib, Check Ib Trong Facebook Là Gì?


She lives in North Bennington, Vermont (in the United States) during the summers, & is Professor of African and African American Studies in Residence at Harvard University during the academic year.
khi cẩn thận thời khóa biểu niên học tập cho tới, bạn sẽ thấy rằng, bài giảng số 3 và số 4 đã dựa trên sách bé dại Đề tài Kinch thánh nhằm đàm luận.
What is more, the Family Happiness book has been added to lớn the curriculum for 1998, & Assignments No. 3 and No. 4 will cover it progressively.
Khi anh ta đến từ thập niên 1800, anh ta yên cầu một khóa giảng dạy ngầm về kho thiết bị thời "hiện đại" (tự Thế chiến I mang lại cuối thế kỷ 22).
As he is from the 1800s, he requires a crash course in "modern" weaponry (ranging from World War I to lớn the late 22nd century).
There are four outstanding new courses that I would encourage every young adult to look inlớn và to lớn attover.4
Đối với Cấp độ hạn chế “Pre-Teen” (Chưa mang lại tuổi vị thành niên) với “Child” (Trẻ em), áp dụng Nintenbởi vì Switch sẽ ảnh hưởng khóa.
Đối với cấp độ “Teen” (Trẻ vị thành niên) cùng “Not Restricted” (Không bị hạn chế), áp dụng này không bị khóa.
Hãy tích cực: Chìa khóa nhằm chúng ta ko tiến công mất thú vui khi tranh đấu cùng với những căn uống căn bệnh ghê niên thường xuyên nằm trong tay của chính bạn.
Được dạy dỗ ngay tại nhà suốt thời niên thiếu, Paolini xuất sắc nghiệp trung học ở tuổi 15 thông sang một bộ các khóa học tập tương đương được công nhận từ bỏ American School of Correspondence nghỉ ngơi Lansing, Illinois.
Homeschooled for the duration of his education, Paolini graduated from high school at the age of 15 through a set of accredited correspondence courses from the American School of Correspondence in Lansing, Illinois.
Điều đó tôi ao ước mỏi bạn dìm rước một giải pháp trang nghiêm vì chưng chúng là các chiếc dựa trên, cả cam kết của mình sẽ giúp một học tập viên đọc về khóa học tập này, cùng ( dựa trên ) rộng một thập niên tay nghề dạy tư liệu này.
That I urge you lớn take very seriously because they are based, both on my commitment khổng lồ help a student understvà this course, & on over a decade of experience in teaching this material.
Từ năm 1987 một trường chi nhánh được Call là Trường Huấn luyện Thánh chức vẫn mngơi nghỉ gần như khóa học dài tám tuần lễ trên 34 nước để giảng dạy đa số thanh hao niên kết đúc đủ điều kiện.
Since 1987 a subsidiary school known as the Ministerial Training School has held classes in 34 lands, providing a special eight-week course of training for young men who qualify.
Kinh nghiệm đó dẫn tôi đến việc suy ngẫm, nghiên cứu và phân tích, cùng cầu nguyện về thẩm quyền chức tứ tế với những chìa khóa chức bốn tế, điều này đem đến mang đến tôi ước ý muốn share cùng với các thiếu niên với phụ nữ của Giáo Hội về thđộ ẩm quyền chức bốn tế và những chìa khóa phục hồi hoàn toàn có thể ban phước đến bọn họ ra làm sao.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To See Off Là Gì ? Nghĩa Của Từ To See Off Trong Tiếng Việt


That experience led me lớn ponder, study, & pray about priesthood authority và priesthood keys, which impressed me with a desire lớn chia sẻ with the young men & young women of the Church how priesthood authority and restored keys can bless them.