PHÂN CỰC LÀ GÌ

Sự khác hoàn toàn chính - Phân rất trái phiếu và phân cực phân tử

Trong hóa học, rất tính là việc phân tách các năng lượng điện dẫn một phân tử đến 1 thời điểm lưỡng cực. Ở đây, các điện tích dương một phần và một trong những phần âm được bóc tách ra vào một links hoặc một phân tử. Điều này xẩy ra chủ yếu là vì sự khác hoàn toàn về quý giá độ âm điện của những nguyên tử. Độ âm năng lượng điện của nguyên tử là thước đo mức độ ham của electron. Khi nhị nguyên tử links với nhau thông qua liên kết cộng hóa trị, các electron link bị hút về phía nguyên tử tất cả độ âm điện béo nhất. Điều này mang lại cho nguyên tử này một năng lượng điện âm một phần do mật độ electron cao bao quanh nó. Tương ứng, các nguyên tử khác nhận thấy điện tích dương một phần. Công dụng cuối cùng là một trong những liên kết cực. Điều này được miêu tả bởi sự phân rất trái phiếu. Phân cực là phân rất của tổng thể phân tử. Sự biệt lập chính giữa phân cực links và phân cực là phân rất liên kết giải thích tính phân rất của links cộng hóa trị trong những lúc phân cực phân tử lý giải tính phân rất của phân tử cộng hóa trị.

Bạn đang xem: Phân cực là gì

Các khu vực chính được bảo đảm

1. Phân cực trái phiếu là gì - Định nghĩa, phân cực, giải thích với những ví dụ 2. Phân rất là gì - Định nghĩa, phân cực, giải thích với những ví dụ 3. Sự khác hoàn toàn giữa phân cực trái phiếu cùng phân cực phân tử là gì - so sánh sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính: Nguyên tử, Hóa trị, giây lát lưỡng cực, Electron, Độ âm điện, không phân cực, Cực, link cực

*

Phân cực trái phiếu là gì

Phân cực liên kết là một khái niệm giải thích tính phân rất của links cộng hóa trị. Link cộng hóa trị được hình thành khi hai nguyên tử share các electron chưa ghép cặp của chúng. Sau đó, những electron links hoặc các electron tương quan đến liên kết, ở trong về cả nhì nguyên tử. Do đó có mật độ electron giữa hai nguyên tử.

Nếu nhị nguyên tử có cùng một yếu tắc hóa học, thì bắt buộc quan gần cạnh được sự phân cực link vì cả hai nguyên tử đều cho thấy sức hút tương đương với các electron liên kết. Cơ mà nếu nhị nguyên tử thuộc nhị nguyên tố chất hóa học khác nhau, nguyên tử có độ âm điện to sẽ thu hút những electron link hơn so với nguyên tử ít điện hơn. Sau đó, nguyên tử ít năng lượng điện hơn nhận thấy điện tích dương 1 phần do tỷ lệ electron bao bọc nguyên tử kia bị giảm. Dẫu vậy nguyên tử tất cả độ âm điện to hơn sẽ mang điện tích âm 1 phần vì tỷ lệ electron bao bọc nguyên tử đó cao. Sự phân tách bóc điện tích này được gọi là phân cực link trong links cộng hóa trị.

Khi tất cả sự phân tách điện tích, links đó được hotline là links cực. Vào trường hợp không có phân cực liên kết, nó được điện thoại tư vấn là liên kết không phân cực. Họ hãy chú ý hai ví dụ để hiểu phân rất trái phiếu.

Ví dụ về phân cực trái phiếu

CF

Ở đây, C ít tất cả độ âm điện hơn nguyên tử F. Vày đó, những electron link bị thu hút các hơn so với nguyên tử F. Sau đó, nguyên tử F thu được điện tích âm 1 phần trong lúc nguyên tử C bao gồm điện tích dương một phần.

*

Hình 1: CF

H 2

Ở đây, hai nguyên tử H được links với nhau thông qua liên kết cùng hóa trị. Vì cả nhị nguyên tử gồm cùng độ âm điện, nên không tồn tại lực hút ròng vày một nguyên tử. Vị đó, đây là một link không phân cực không có sự phân tách bóc điện tích.

Phân cực là gì

Phân rất phân tử là một trong khái niệm giải thích sự phân cực của những hợp hóa học cộng hóa trị. Ở đây, sự phân bóc tách điện tích tổng thể và toàn diện trong một phân tử được coi như xét. Mang lại rằng, sự phân cực của mỗi với mọi link cộng hóa trị gồm trong phân tử được sử dụng.

Theo phân cực, các hợp chất rất có thể được phân các loại thành hợp chất phân cực và hợp chất không phân cực. Phân cực phân cực tạo nên khoảnh khắc lưỡng rất trong phân tử. Một giây lát lưỡng cực của một phân tử là việc hình thành một lưỡng cực với sự phân bóc của hai điện tích trái dấu.

Phân rất phân tử công ty yếu phụ thuộc vào vào hình học phân tử. Khi hình học phân tử đối xứng, không có sự phân tách điện tích ròng. Dẫu vậy nếu hình học không đối xứng, bao gồm sự phân bóc điện tích ròng. Họ hãy để ý một ví dụ để giải thích khái niệm này.

Ví dụ về phân rất

H 2 O

Một phân tử nước tất cả momen lưỡng cực vì chưng sự phân bóc điện tích. Ở đó, oxy có độ âm năng lượng điện cao hơn những nguyên tử hydro. Vị đó, các electron link bị thu hút những hơn đối với nguyên tử oxy. Ngoài mặt học phân tử của phân tử nước ko đối xứng: mặt phẳng lượng giác. Bởi vì đó, phân tử nước cho thấy thêm sự phân cực.

Xem thêm: ▷ Download 3Ds Max 2016 Full Version For Pc, Download 3Dsmax 2016 Full Crack

*

Hình 2: H 2 O

CO 2

Phân tử này còn có hai liên kết C = O cực. Nhưng hình học tập phân tử là con đường tính. Kế tiếp không gồm sự phân tách bóc phí ròng. Vì vậy CO 2 là một trong những phân tử ko phân cực.

Sự khác hoàn toàn giữa phân rất trái phiếu với phân cực

Định nghĩa

Phân rất liên kết: Phân cực liên kết là 1 trong khái niệm giải thích tính phân rất của liên kết cộng hóa trị.

Phân rất phân cực: Phân rất phân tử là 1 trong khái niệm giải thích tính phân cực của những hợp chất cộng hóa trị.

Các yếu tố tác động đến phân cực

Phân rất liên kết: Phân rất liên kết phụ thuộc vào vào quý giá độ âm điện của những nguyên tử tương quan đến liên kết.

Phân rất phân cực: Phân cực phân tử phụ thuộc vào chủ yếu vào hình trạng phân tử của phân tử.

Các loại không giống nhau

Phân rất liên kết: Phân cực link gây ra sự hình thành link cộng hóa trị bao gồm cực và liên kết cộng hóa trị không cực.

Phân rất phân cực: Phân rất phân tử gây ra sự hình thành các hợp hóa học cộng hóa trị có cực và các hợp hóa học cộng hóa trị ko cực.

Phần kết luận

Phân rất của một link hoặc một phân tử là khái niệm giải thích sự phân tách các điện tích. Phân cực link phát sinh vì chưng sự khác hoàn toàn về cực hiếm độ âm điện của những nguyên tử. Phân rất phân tử công ty yếu phụ thuộc vào vào hình dạng của phân tử. Mặc dù nhiên, sự biệt lập chính giữa phân cực liên kết và phân rất là phân rất liên kết phân tích và lý giải tính phân rất của link cộng hóa trị trong những lúc phân rất phân tử phân tích và lý giải tính phân rất của phân tử cộng hóa trị.

Tài liệu tham khảo:

1. Phần 8.4: Phân cực liên kết và độ âm điện. Hóa học LibreTexts, Libretexts, 28 mon 8 năm 2017, tất cả sẵn tại đây. 2. Rất phân tử phân tử. Chất hóa học LibreTexts, Libretexts, 21 mon 7 năm 2016, bao gồm sẵn sinh sống đây.

Hình hình ảnh lịch sự:

1. Vàng Carbon-flo-liên kết-phân cực-2D bởi Ben Mills - các bước riêng (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia 2. Phân cực H2O phân cực Vv By Jü (thảo luận · đóng góp góp) - các bước riêng (Muff) qua Commons Wikimedia