Phúc Âm Là Gì

Mọi fan đông đảo yêu mếm hầu như câu chuyện giỏi – nhất là mẩu chuyện về sự việc cứu vớt chuộc. Câu cthị xã mập ú độc nhất trong tất cả những thời đại được tìm thấy vào Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.Quý Khách đang xem: Phúc âm là gì

Từ The Gospel vào Tiếng Anh được Oxford Dictionary phân tích và lý giải nhỏng sau: the life và teaching of Jesus as explained in the Bible (cuộc sống cùng lời dạy của Chúa Giê-su được lý giải vào Kinch Thánh)


*

Từ Phúc âm xuất phát điểm từ một danh trường đoản cú Tiếng Hy-lạp euangelion (tin mừng/tin lành) với cồn trường đoản cú euaggelizo (loan đưa thông tin mừng/tin lành). Phao-lô giải thích vấn đề đó trong một Cô-rin-sơn 15:1-8.

Bạn đang xem: Phúc âm là gì

 “Hỡi bạn bè, tôi nhắc lại đến đồng đội Tin lành mà tôi đã rao giảng cùng đồng đội đã nhận được rước, thuộc đứng vững vàng vào đạo ấy, cùng nhờ đạo ấy, bạn bè được cứu vớt rỗi, miễn sao đồng đội giữ lại lấy hệt như tôi đang giảng cho; bằng ko, thì bằng hữu dầu có tin cũng có hại. Vả, trước hết tôi sẽ dạy dỗ bằng hữu điều nhưng bao gồm tôi đã nhận được lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết bởi tội bọn họ theo lời Kinc thánh; Ngài đã biết thành chôn, đến ngày sản phẩm công nghệ ba, Ngài sinh sống lại, theo lời Kinh thánh; cùng Ngài sẽ chỉ ra mang đến Sê-trộn, sau lại chỉ ra mang đến mười nhị sứ đọng đồ. Rồi kia, cùng trong một lượt, Ngài chỉ ra cho rộng năm trăm bạn bè coi thấy, hầu như tín đồ trong những số đó hiện hiện giờ còn sinh sống, nhưng lại tất cả mấy bạn đang ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiển thị cho Gia-cơ, rồi cho những sứ đọng vật. Rốt lại, sau những người dân ấy, Ngài cũng hiển thị đến tôi coi, nlỗi cho 1 tnhì sanh non vậy.”

Trong phân đoạn Kinh Thánh bên trên, vị sứ đọng đồ dùng liệt kê các tiến trình cứu chuộc của Đấng Christ: bị tiêu diệt, chôn, phục sinch, hiện ra. Nếu không tồn tại các yếu tố này thì không có Phúc âm. Vì vậy thông điệp của Phúc âm rất rõ ràng: Đức Chúa Ttách đang sai Con Một của Ngài mang đến trần thế sinh sống một đời sống vô tội. Đức Chúa Con vẫn chết trên thập từ bỏ giá bán vày tội lỗi của toàn bộ chúng ta. Ngài vượt mặt lầm lỗi với sự bị tiêu diệt thông qua sự phục sinch của Ngài, tự kia bạn cũng có thể dìm lãnh cuộc đời đời đời kiếp kiếp vào quyền năng của Đức Thánh Linc.

Không tín đồ nào hoàn toàn có thể đón nhận Phúc âm mà lại không có đức tin (Giăng 1:12; Rô-ma 10:17; Ê-phê-sô 2:8-9).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Love " Trong Từ Điển Lạc Việt, 95 Từ Đồng Nghĩa Của Love

Nhưng Phúc âm không chỉ là một trong những thông điệp, nó là một trong những bí quyết sinh sống (Ê-phê-sô 4-6). Chúng ta nhấn lãnh mạng lệnh của Chúa Giê-su: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, cùng Đức Thánh Linch mà lại chiếu lệ báp-têm đến bọn họ, với dạy dỗ chúng ta giữ lại không còn cả mọi điều mà lại ta sẽ truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường nghỉ ngơi cùng các ngươi luôn cho tới tận gắng.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Hãy hãy nhờ rằng Lúc đi ra ra mắt sứ điệp Phúc âm, chúng ta ko khi nào hổ thứa do đó là thế lực của Đức Chúa Ttránh để cứu các tín đồ tin (Rô-ma 1:16-17), với “Tin lành chúng tôi đang rao truyền mang lại anh em, ko đều bằng tiếng nói thôi, lại cũng bằng quyền phnghiền, Đức Thánh Linch và sức khỏe của sự tin quyết nữa. Vì anh em thấu hiểu biện pháp chúng tôi trung tâm bằng hữu và lòng yêu thương thơm so với đồng đội là vắt làm sao.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)

Các danh từ theo sau Phúc âm:

-Phúc âm của quốc gia Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xđọng Ga-li-lê, bảo ban trong những nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Ttránh.” (Ma-thi-ơ 4:23)

-Phúc âm của Đức Chúa Trời: “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được hotline làm cho sđọng thứ, để riêng ra ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 1:1; xem Rô-ma 15:16)

-Phúc âm của Chúa Giê-su Christ: “Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Ttách.” (Mác 1:1)

-Phúc âm về việc cứu giúp rỗi của bọn chúng ta. “Ấy lại cũng vào Ngài cơ mà anh em sau thời điểm đang nghe đạo sống động, là đạo Tin lành về sự việc cứu vãn rỗi anh em.” (Ê-phê-sô 1:13)

– Phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. “Nhưng tôi chẳng kể sự sống bản thân làm quí, miễn chạy cho xong xuôi câu hỏi đua tôi với chuyên dụng cho tôi đang lãnh vị trí Đức Chúa Jêsus, nhằm nhưng mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Ttránh.” (Công vụ 20:24)

ÁP DỤNG

KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:1; Giăng 1:12; Công. 20:24; Rô-ma 1:1; 10:17; 15:16; 1 Cor. 15:1-8; Ê-phê-sô 2:8-9

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler và Jason Jimenez

millionarthur.mobi bắt buộc sự cỗ vũ của doanh nghiệp gọi nhằm gia hạn và phát triển những mục vụ. Mọi sự hiến dâng đến Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave sầu.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116