Pi Bằng Bao Nhiêu Độ

$pi$ là 1 hằng số có mức giá trị dao động $3.1415$, vì sao trong hình học hình tròn hoặc góc, $pi$ lại bằng $180^circ$ được ạ?


*
Ngọc Vân • 10

$pi$ không lúc nào bằng $180^circ$, $pi$ là một vài thực có giá trị dao động bằng $3.14$, nó chỉ là một vài thực, tương tự như như các số thực khác ví dụ như $sqrt7$, số $e$, $0.5$, ...v.v.

Bạn đang xem: Pi bằng bao nhiêu độ

Một sự nhầm lẫn cơ mà nó có tác dụng cho chúng ta rất khó hiểu lý do $pi$ bằng $180^circ$ kia là họ quên nói đơn vị của $pi$ khi đem nó ra biến thành một đơn vị chức năng khác, mà rõ ràng ở đây là sự biến đổi đơn vị đo góc thân rađian (ký hiệu rad) với độ (ký hiệu $^circ$).

Chính xác hơn vẫn là,

$$pi ext rad = 180^circ$$

Cũng y hệt như $1$ cùng $10$ là hai số từ bỏ nhiên trọn vẹn khác nhau mà lại khi thêm đơn vị tính khoảng cách vào, chúng ta có $1 ext cm = 10 ext mm$, hoặc $1$ và $33.8$ là hai số hoàn toàn khác nhau tuy thế khi thêm đơn vị chức năng tính nhiệt độ vào, chúng ta có $1^circ extC = 33.8^circ extF$, ...v.v.

Cho nên thắc mắc của các bạn đúng hơn cần là tại sao $pi ext rad$ bởi $180^circ$?

Để gọi rõ thực chất sâu xa của chúng, bạn cần phải biết đơn vị đo góc $ extrad$ cùng độ được hình thành ra làm sao và quan hệ giữa chúng, nhưng lại ở đây, để đơn giản hóa vấn đề đi, họ chấp nhận từ bạn xưa rằng một vòng tròn sẽ có hệ số góc là $360^circ$, nửa vòng tròn sẽ sở hữu được hệ số góc là $180^circ$.

Xem thêm: Deep Wed Là Gì - Trong Deep Web Có Gì

Độ là đơn vị đo góc không bộc lộ đúng được thực chất của hình tròn, nó chỉ là một trong những con số được áp đặt sẵn, ví dụ một vòng tròn thì có $360^circ$ cơ mà không nên biết tại sao, trong tương lai người ta dựa vào chính bản chất của hình tròn để mang ra đơn vị đo góc bắt đầu gọi là $ extradian$.

Nói một giải pháp khái quát, đơn vị $ extradian$ phụ thuộc tỉ lệ 1:1 giữa chào bán kính hình tròn và cung tròn (đường cong) đối lập với góc tạo vày để xác định, chúng ta cũng có thể nhìn vào hình ảnh bên dưới nhằm rõ bản chất của độ đo $ extradian$.

*

$1 ext rad$ sẽ giao động $57.296 ^circ$, để ngừng một nửa cung tròn, bọn họ cần cho tới $3 ext rad$ cộng với một khoảng dao động $0.1415$ nữa, và thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất đó chính là giá trị của số $pi$, thay do ghi $3.1415 ext rad = 180^circ$, ta có thể dùng số $pi$ để cố kỉnh thế, đó chính là lý do tại sao $pi ext rad$ bằng $180^circ$.