Sau Will Be Là Loại Từ Gì? Cách Dùng Will Và Won'T

Sau will be là nhiều loại từ bỏ gì?✅ phương pháp sử dụng will và won’t . ✅Future continous(Will be doing) với Future perfect (Will have sầu done)


*

Sau will be là nhiều loại trường đoản cú gì? biện pháp sử dụng will với won’t

Sau will be là một số loại trường đoản cú gì?

Đầu tiên, ta đề xuất nắm rõ kết cấu giúp thấy sự không giống nhau giữa will be V-ing cùng will be V3

WILL BE V3

Đây là mẫu câu tiêu cực, đã khôn cùng rất gần gũi với các bạn. Thường trong đề thi, sau “Will be V3” tất cả giới tự “BY”

Ex: triệu Euro năm 2016 will be held in France (triệu Euro năm 2016 sẽ tiến hành tổ chức tại Pháp)

WILL BE V-ING

Có 2 điều quan trọng đề xuất chăm chú về cấu tạo “will be V-ing” để gia công bài bác thi tốt:

1) Đây là cấu trúc nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa mang đến hành vi diễn ra về sau.quý khách đã xem: Sau will là gì

Ex: We will throw a các buổi party this Sunday (Chúng ta đã tổ chức triển khai một buổi tiệc vào Chủ nhật này)

Để nhấn mạnh vấn đề vụ việc này ta đang nói là “We will be throwing a các buổi party this Sunday”.Quý khách hàng sẽ xem: Sau will be là gì

2) Cấu trúc “will be V-ing” vào mẫu mã ngữ pháp này dùng làm nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa mang đến hành động sẽ ra mắt sau này, không tương quan mang lại thì “Tương lai tiếp diễn”. Vì vậy, trường hợp chúng ta dịch “vẫn đang …” là bất ổn nhé.

Mẹo có tác dụng bài bác đối với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường xuyên hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu với nghĩa chủ động, ta chọn V-ING

Nếu câu sở hữu nghĩa bị động, ta lựa chọn V3 (Hoặc nếu sau địa điểm trống tất cả giới tự “By”, chắc hẳn rằng ta chọn V3)

Cách dùng will/won’t (will not)

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hình thức che định là will not (won’t),

a) Cách ra đời Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + động từ nguyên mẫu + bửa ngữ (nếu có)

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

Câu phủ định:

Chủ ngữ (S) + won’t + cồn tự ngulặng mẫu mã + bửa ngữ (nếu như có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + công ty ngữ (S) + hễ từ bỏ nguyên ổn mẫu + té ngữ (trường hợp có)?

Ex: Will you be at the các buổi party tonight?

(Tối ni các bạn sẽ xuất hiện sinh sống buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi cùng với trường đoản cú để hỏi WH:

Ex: When will you go baông chồng to lớn your country?

(khi nào các bạn sẽ trngơi nghỉ về nước?)

b) Cách dùng:

1) Dùng để diễn đạt hoặc dự đoán vấn đề, tình huống đã xảy ra sau đây.