Hàm indirect

Excel cho millionarthur.mobi 365Excel mang đến millionarthur.mobi 365 giành cho trang bị MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel năm nhâm thìn for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các lưu lại phiên bản chứng minh phiên bản Excel mà hàm được giới thiệu. Những hàm này sẽ không khả dụng trong những phiên phiên bản trước đó. Ví dụ: ghi lại phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 cùng toàn bộ những phiên bản new rộng.

Bạn đang xem: Hàm indirect


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn uống phiên bản cho tới một ô solo vào một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng thể vùng trong một tsi chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một quý hiếm xuất phát điểm từ một danh sách những giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột trong một tham mê chiếu

Hàm FILTER

Lọc khoảng tầm tài liệu dựa trên tiêu chuẩn vì các bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về phương pháp cùng với tham mê chiếu vẫn cho dưới dạng văn uống bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về dữ liệu gìn giữ trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUPhường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm, Các Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm

Tra cứu giúp vào mặt hàng bên trên cùng của một mảng với trả về giá trị của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc gửi lệnh để lộ diện một tư liệu cất giữ bên trên một sever mạng, mạng nội cỗ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để lựa chọn 1 quý hiếm xuất phát từ một tsay mê chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tsay đắm chiếu được chỉ báo vì chưng một cực hiếm văn uống bản

Hàm LOOKUPhường

Tra cứu giúp các quý giá vào một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu những quý hiếm trong một ttê mê chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về quý hiếm khoảng cách ttê mê chiếu xuất phát từ một tđắm say chiếu sẽ cho

Hàm ROW

Trả về số hàng của một ttê mê chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số sản phẩm trong một tsi mê chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời hạn thực xuất phát điểm từ một lịch trình gồm cung cấp tự động hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp ngôn từ trong một khoảng chừng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp văn bản của một khoảng tầm hoặc mảng dựa vào cực hiếm trong một khoảng tầm hoặc mảng khớp ứng.

Xem thêm: Bài Tập Hạch Toán Kế Toán Tổng Hợp Có Kèm Lời Giải Chi Tiết (Phần 1)

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoán thù vị của một mảng

Hàm UNIQUE

 Trả về list các cực hiếm duy nhất vào danh sách hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP.

Tra cứu vớt vào cột đầu tiên của một mảng cùng di chuyển sang hàng để trả về quý hiếm của một ô

Hàm XLOOKUP

Tìm kiếm khoảng chừng hoặc mảng và trả về một mục tương ứng với cực hiếm khớp trước tiên tìm kiếm được. Nếu không vĩnh cửu công dụng khớp, XLOOKUP có thể trả về công dụng khớp sớm nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục trong mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi lạ mắt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác hoàn toàn.