Tóm tắt thông tư 200

Thông bốn 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 1hai năm năm trước lâu năm 308 trang A4 được kết cấu thành 6 cmùi hương, 130 điều. Với trọng lượng biết tin dài điều đó làm cho cho tất cả những người đọc vô cùng cạnh tranh lưu giữ.
Bạn đang xem: Tóm tắt thông tư 200

*

Để giúp các bạn thuận tiện hơn vào Việc đọc, nghiên cứu và phân tích và tra cứuđọc tin tự thông bốn 200, millionarthur.mobi nắm lược lại như sau:


CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế tân oán

Điều 4. Lựa lựa chọn đơn vị chi phí tệ trong kế toán

Điều 5. Chuyển thay đổi Báo cáo tài bao gồm lập bởi đơn vị chức năng tiền tệ trong kế tân oán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

Điều 6. Kiểm tân oán Báo cáo tài chủ yếu vào trường thích hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là nước ngoài tệ

Điều 7. Thay đổi đơn vị chức năng chi phí tệ vào kế toán

Điều 8. Đơn vị hạch tân oán prúc thuộc

Điều 9. Đăng cam kết sửa thay đổi Chế độ kế toán

Điều 10. Chế độ kế toán áp dụng so với bên thầu nước ngoài

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK một số loại 1

Điều 11. Nguim tắc kế toán thù tiền

Điều 12. Tài khoản 111 – Tiền mặt

Điều 13. Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Điều 14. Tài khoản 113 – Tiền vẫn chuyển

Điều 15. Tài khoản 121 - Chứng khân oán kinh doanh

Điều 16. Tài khoản 128 - Đầu tư sở hữu cho ngày đáo hạn

Điều 17. Nguyên ổn tắc kế toán những khoản đề nghị thu

Điều 18. Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Điều 19. Tài khoản 133 – Thuế quý hiếm ngày càng tăng được khấu trừ

Điều đôi mươi. Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ

Điều 21. Tài khoản 138 - Phải thu khác

Điều 22. Tài khoản 141 - Tạm ứng

Điều 23. Nguyên tắc kế toán thù Hàng tồn kho

Điều 24. Tài khoản 151 - Hàng mua sẽ đi đường

Điều 25. Tài khoản 152 - Các nguyên liệu, thứ liệu

Điều 26. Tài khoản 153 - Công thay, dụng cụ

Điều 27. Tài khoản 154 - giá cả chế tạo, sale dlàm việc dang

Điều 28. Tài khoản 155 - Thành phẩm

Điều 29. Tài khoản 156 - Hàng hóa

Điều 30. Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Điều 31. Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế

Điều 32. Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp

Điều 33. Tài khoản 171 - Giao dịch tải, phân phối lại trái phiếu Chính phủ

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK một số loại 2

Điều 34. Nguyên ổn tắc kế toán thù tài sản thắt chặt và cố định, nhà đất đầu tư với chi phí đầu tư gây ra cơ phiên bản dlàm việc dang

Điều 35. Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình

Điều 36. Tài khoản 212 - Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Điều 37. Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình

Điều 38. Tài khoản 214 - Hao mòn gia sản chũm định

Điều 39. Tài khoản 217 - Bất hễ sản đầu tư

Điều 40. Nguyên ổn tắc kế toán các khoản chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác

Điều 41. Tài khoản 221 – Đầu bốn vào chủ thể con

Điều 42. Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Điều 43. Tài khoản 228 - Đầu bốn khác

Điều 44. Kế tân oán giao dịch thanh toán phù hợp đồng hợp tác ký kết kinh doanh

Điều 45. Tài khoản 229 - Dự phòng tổn định thất tài sản

Điều 46. Tài khoản 241 - Xây dựng cơ phiên bản dsinh sống dang

Điều 47. Tài khoản 242 - giá thành trả trước

Điều 48. Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

Điều 49. Tài khoản 244 - Cầm nuốm, thế chấp, ký kết quỹ, cam kết cược

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK các loại 3

Điều 50: Nguyên ổn tắc kế tân oán những số tiền nợ bắt buộc trả

Điều 51. Tài khoản 331 – Phải trả cho tất cả những người bán

Điều 52. Tài khoản 333 – Thuế và những khoản bắt buộc nộp công ty nước

Điều 53. Tài khoản 334 - Phải trả bạn lao động

Điều 54. Tài khoản 335 – giá thành buộc phải trả

Điều 55. Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Điều 56.

Xem thêm: Phim Tình Thiên Thu Tam Sinh Tam Thế, Phim Tình Thiên Thu (Vtv3) (58 Tập)


Xem thêm: Giftcode Teen Teen Mở Máy Chủ Củ Cải, Tặng Gift Code Teen Teen


Tài khoản 337 – Tkhô giòn tân oán theo quá trình thích hợp đồng xây dựng

Điều 57. Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Điều 58. Tài khoản 341 – Vay với nợ thuê tài chính

Điều 59. Tài khoản 343 – Trái phiếu phân phát hành

Điều 60. Tài khoản 344 - Nhận ký kết quỹ, ký cược

Điều 61. Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại cần trả

Điều 62. Tài khoản 352 – Dự phòng đề nghị trả

Điều 63. Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Điều 64. Tài khoản 356 – Quỹ cải cách và phát triển công nghệ và công nghệ

Điều 65. Tài khoản 357 - Quỹ ổn định giá

Điều 66. Nguyên tắc kế toán thù vốn nhà sngơi nghỉ hữu

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK các loại 4

Điều 67. Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của công ty sngơi nghỉ hữu

Điều 68. Tài khoản 412 – Chênh lệch Reviews lại tài sản

Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

Điều 70. Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phạt triển

Điều 71. Tài khoản 417 – Quỹ cung cấp bố trí doanh nghiệp

Điều 72. Tài khoản 418 – Các quỹ khác ở trong vốn nhà ssinh sống hữu

Điều 73. Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Điều 74. Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 75. Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư chi tiêu phát hành cơ bản

Điều 76. Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

Điều 77. Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đầu tư hình thành gia sản nạm định

Điều 78. Nguim tắc kế tân oán các khoản doanh thu

CHƯƠNG II. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

TK loại 5

Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm với cung ứng dịch vụ

Điều 80. Tài khoản 515 - Doanh thu vận động tài chính

Điều 81. Tài khoản 521 - Các khoản bớt trừ doanh thu

TK một số loại 6

Điều 82. Nguyên tắc kế toán thù các khoản chi phí

Điều 83. Tài khoản 611 - Mua hàng

Điều 84. Tài khoản 621 – Chi tiêu nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp

Điều 85. Tài khoản 622 – túi tiền nhân công trực tiếp

Điều 86. Tài khoản 623 - túi tiền sử dụng máy thi công

Điều 87. Tài khoản 627 – giá cả cấp dưỡng chung

Điều 88. Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất

Điều 89. Tài khoản 632 – Giá vốn mặt hàng bán

Điều 90. Tài khoản 635 – giá cả tài chính

Điều 91. Tài khoản 641 - Ngân sách chi tiêu chào bán hàng

Điều 92. Tài khoản 642 – túi tiền thống trị doanh nghiệp

TK nhiều loại 7

Điều 93. Tài khoản 711 - Thu nhập khác

TK loại 8

Điều 94. Tài khoản 811 - túi tiền khác

Điều 95. Tài khoản 821 – Ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

TK một số loại 9

Điều 96. Tài khoản 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh

CHƯƠNG III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 97. Mục đích của Báo cáo tài chính

Điều 98. Kỳ lập Báo cáo tài chính

Điều 99. Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập cùng chữ ký kết bên trên Báo cáo tài chính

Điều 100. Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Điều 101. Yêu cầu đối với báo cáo trình bày vào Báo cáo tài chính

Điều 102. Ngulặng tắc lập cùng trình bày Báo cáo tài chủ yếu của người sử dụng thỏa mãn nhu cầu trả định chuyển động liên tục

Điều 103. Nguyên tắc lập cùng trình bày Báo cáo tài thiết yếu Khi biến đổi kỳ kế toán

Điều 104. Nguyên ổn tắc lập với trình bày Báo cáo tài chủ yếu khi biến đổi hình thức cài đặt doanh nghiệp

Điều 105. Ngulặng tắc lập cùng trình bày Báo cáo tài chính Lúc chia bóc, sáp nhập công ty

Điều 106. Lập và trình diễn Báo cáo tài chủ yếu lúc doanh nghiệp không thỏa mãn nhu cầu giả định chuyển động tiếp tục

Điều 107. Đồng tiền thực hiện nhằm lập Báo cáo tài chủ yếu Khi chào làng ra sức bọn chúng và nộp những phòng ban tính năng làm chủ Nhà nước trên đất nước hình chữ S

Điều 108. Nguyên tắc lập Báo cáo tài thiết yếu Khi chuyển đổi đơn vị chức năng chi phí tệ trong kế toán

Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Điều 110. Nơi nhận Báo cáo tài chính

Điều 111. Những lên tiếng phổ biến về doanh nghiệp

Điều 112. Hướng dẫn lập cùng trình bày Bảng bằng vận kế toán năm

Điều 113. Hướng dẫn lập và trình diễn Báo cáo tác dụng hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)

Điều 114. Hướng dẫn lập và trình diễn Báo cáo lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Mẫu số B03 – DN)