TRENCH LÀ GÌ

trench tức thị gì, quan niệm, những áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trench.

Bạn đang xem: Trench là gì


Từ điển Anh Việt

trench

/trentʃ/

* danh từ

(nông nghiệp) rãnh, mương

a trench for draining water: mương dỡ nước

(quân sự) hào, hầm

communication trench: hào giao thông

* ngoại rượu cồn từ

(nông nghiệp) đào rãnh, đào mương

to trench a field for draining: đào mương ở một đám ruộng để toá nước

cày sâu

to lớn trench a piece of ground: cày sâu một đám đất

(kiến trúc) bào xuyên, bào rãnh

lớn trench a board: bào rãnh một tnóng ván

(quân sự) đào hào vây xung quanh, đào hào bảo vệ (một địa điểm)

to lớn trench along

(quân sự) phát triển bằng đường hào

to trench upon

lấn, xâm lấn

lớn trench upon someone"s land: lấn khu đất của ai

khổng lồ trench upon someone"s time: lấn mất thời giờ của ai, làm mất thì giờ của ai

gần như là, ngay gần cho, xấp xỉ

his answer trenched upon insolence: câu trả lời của hắn ta gần như là hỗn xược


Từ điển Anh Việt - Chulặng ngành

trench

* kỹ thuật

đào rãnh

hầm

hào

hào biển sâu

hố móng

máng

máng mương

mương

rãnh

sự nổ mìn

cơ khí và công trình:

chân ktuyệt chống thấm (nền dập)

tường chống thấm

điện:

knhị mương

xây dựng:

lỗ đào

mương hẹp


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập và khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Veigar Mùa 7 - Cách Chơi Mordekaiser Mùa 11


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô search kiếm cùng để ra khỏi.Nhập trường đoản cú yêu cầu kiếm tìm vào ô tìm kiếm tìm cùng coi những tự được nhắc nhở chỉ ra bên dưới.khi nhỏ trỏ đang phía trong ô search tìm,thực hiện phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được nhắc nhở.Sau đó nhấn (một đợt nữa) để thấy chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô kiếm tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô search tìm với coi những từ được gợi ý chỉ ra dưới.Nhấp chuột vào từ hy vọng xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá nlắp các bạn sẽ không nhìn thấy trường đoản cú bạn có nhu cầu tra cứu vào list lưu ý,lúc đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*