Turn Out To Be Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ millionarthur.mobi.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Turn out to be nghĩa là gì

*

to lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order khổng lồ reach an agreement with someone

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Download Phần Mềm Vẽ Hình Học Động Gsp 5, Phần Mềm Vẽ Hình Không Gian Tốt Nhất

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn millionarthur.mobi English millionarthur.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message