Ware là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ millionarthur.mobi.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Ware là gì

The ware is then quickly burnished with a soft cloth before the water in the terra sigillata soaks inkhổng lồ the porous body.
To allow efficient stacking of hàng hóa in the furnace during sintering và prsự kiện parts sticking together, many manufacturers separate ware using ceramic powder separator sheets.
Currently, ash glazes are mostly used by artists as a decorative sầu tool, but some still use ash gtia laze ware.
The production of linen, cloth, hide, and luxury items such as gold ware, cabinets, & sculptures was growing fast.
The vessels appear in three kinds of fabrics: polished black & red ware, all-blachồng ware, and bright và coarse dull-red ware.
Chalky ware was made from clay taken from fresh water sources, which contained spicules from fresh water sponges.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên millionarthur.mobi millionarthur.mobi hoặc của millionarthur.mobi University Press hay của những bên cấp giấy phép.
*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) khổng lồ break up large pieces

Về Việc này


Xem thêm: Hướng Dẫn Nâng Cấp Máy Tính Để Chơi Game Mượt Mà Hơn, Cách Nâng Cấp Máy Tính Bàn Đơn Giản

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập millionarthur.mobi English millionarthur.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Từ Cutting Edge Technology Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語