Wife nghĩa là gì

thê·nhà·bà vợ·bà xã·các bạn đời·bà già·fan đàn bà·nội tướng·Vợ·phụ·vôï
After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Wife nghĩa là gì


Sau lúc vợ của một anh chết thật với anh đương đầu với phần lớn yếu tố hoàn cảnh đau khổ khác, anh nói: “Tôi học tập được rằng chúng ta chẳng thể lựa chọn một số loại thử thách như thế nào mình cần Chịu, tương tự như thời khắc hoặc chu kỳ xảy cho.
The millionarthur.mobillage Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a thành millionarthur.mobiên of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.
Làng Ajka được đặt theo tên gia tộc Ajka, cơ mà gia tộc đó lại lấy thương hiệu theo thánh sư của họ, một hiệp sĩ có tên là Heiko một thành millionarthur.mobiên của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vợ của vua Thánh Stephen là người vào đầu thế kỷ 11.
(Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive father of Jesus, khổng lồ flee khổng lồ Egypt with his wife & child.
Qua một niềm mơ ước, Đức Chúa Ttách bảo Giô-sxay fan Na-xa-lạnh, cha nuôi của Chúa Giê-su, đưa vợ cùng con trốn qua xứ Ai Cập.
10 Tại đây, Giê-ru-sa-lem được nói đến nlỗi thể một fan vợ với một tín đồ mẹ sống vào lều, y hệt như Sa-ra.
Upon first arrimillionarthur.mobing there, the first goal that I had was for me khổng lồ identify an apartment, so I could bring my wife và my new baby, Melanie, out to join me in Idaho.
Ngay khi tới đó, kim chỉ nam trước tiên của tớ là search 1 căn hộ cho vợ cùng phụ nữ Melanie của mình cho sinh sống cùng tại Idaho.

Xem thêm: Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm Theo Phương Pháp Tỷ Lệ, Tính Giá Thành Sản Phẩm Theo Phương Pháp Tỷ Lệ


The Bible record reads: “Now Miriam và Aaron began lớn speak against Moses on account of the Cushite wife whom he had taken . . .
Kinh Thánh tường thuật: “Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về bài toán tín đồ nữ Ê-thi-ô-bi mà bạn đã mang làm cho vợ...
He had just found out that he had khổng lồ move sầu his wife and young baby boy today from the apartment where they have sầu been limillionarthur.mobing to another one nearby.
Anh cả ấy new vừa biết là mình cần chuyển vợ và đứa con nhỏ tuổi dọn từ căn hộ nơi họ đang sinh sống mang lại một căn hộ sát đó.
Angel với bố tín đồ đồng hành của mình, bao gồm cả vợ ông Marie, đã nên hạ xuống núi đỉnh bàn bởi chân.
Mary Ann Todd Lincoln (December 13, 1818 – July 16, 1882) was the wife of the 16th President of the United States, Abramê mẩn Lincoln, and as such the First Lady of the United States from 1861 to 1865.
Mary Ann Lincoln (nhũ danh: Todd, 13 tháng 1hai năm 1818 – 16 tháng 7 năm 1882) là phu nhân của tổng thống sản phẩm 16 của Hoa Kỳ Abrađam mê Lincoln, bà là Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1861 mang đến năm 1865.
On June 1, 2017, Mary Ann Adams Jones, the police chief"s widow (who had remarried), filed a lawsuit for cimillionarthur.mobil damages against Donald Eugen Webb, his wife Lillian Webb, & their son Stanley Webb.

Xem thêm: Api Là Gì? ? Những Đặc Điểm Nổi Bật Của Những Đặc Điểm Nổi Bật Của Web Api


Vào ngày một tháng 6 năm 2017, Mary Ann Adams Jones, góa phú của công an trưởng (vẫn tái hôn), đã đệ đối chọi kiện đòi bồi hoàn dân sự so với Donald Eugene Webb, vợ của ông Lillian Webb và đàn ông của mình là Stanley Webb.