Appreciate

Trong tiếng Anh, ví như bạn muốn thêm 1 động từ theo sau đó 1 hành động không giống, bạn phải sửa dụng Động danh tự – Gerund (Động từ bỏ + đuôi ING) hoặc Động tự nguyên thể – Infinitive sầu (To + verb). Đây là giải pháp mô tả những hành động này tác động Hay là mục đích của hành động kia…. Hãy xem những ví dụ sau:

We resumed talking. (gerund – verb + ing) I want to see a movie. (infinitive – to lớn + base verb)

Có rất nhiều cồn trường đoản cú được cho phép hễ trường đoản cú sau nó là Gerund Hay là Infinitive hoặc sử dụng được cả hai trường vừa lòng (tuỳ ngữ cảnh), các bạn cần phải ghi ghi nhớ rất nhiều hễ tự đó. Dưới đấy là danh sách tương đối nhiều trong những các đụng từ bạn cần ghi ghi nhớ phương pháp cần sử dụng của chính nó. Các chúng ta có thể in ra cùng có theo đến những buổi học tập hoặc bất kể đầu nhằm học cùng ghi lưu giữ dần.

Bạn đang xem: Appreciate

Các rượu cồn từ bỏ theo sau bởi vì Gerund (Động danh từ):

Ví dụ:

He misses playing with his friends. – miss với playing (gerund)

abhor discontinue finish recommend
acknowledge discuss forgive report
admit dislike give up (stop) resent
advise dispute keep (continue) resist
allow dread keep on resume
anticipate permit mention risk
appreciate picture mind (object to) shirk
avoid endure miss shun
be worth enjoy necessitate suggest
can’t help escape omit support
celebrate evade postpone tolerate
confess explain practice understand
consider fancy prevent urge
defend fear put off warrant
delay feel like recall
detest feign recollect

She threatened khổng lồ quit if she didn"t get a raise.

agree demand mean seek
appear deserve need seem
arrange determine neglect shudder
ask elect offer strive
attempt endeavor pay struggle
beg expect plan swear
can/can’t afford fail prepare tend
can/can’t wait get pretend threaten
care grow (up) profess turn out
chance guarantee promise venture
choose hesitate prove volunteer
claim hope refuse wait
come hurry remain want
consent incline request wish
dare learn resolve would like
decide manage say yearn

Các hễ từ theo sau là cả Gerund và Infinitve sầu – nghĩa ít cố kỉnh đổi:

Ví dụ:

It started to lớn rain. / It started raining.

begin can’t bear can’t stvà continue hate like love sầu prefer propose start

Các cồn trường đoản cú theo sau là cả Gerund cùng Infinitve – Nghĩa chuyển đổi hoàn toàn :

forget I forgot to meet him.(I didn’t meet hyên ổn because I forgot khổng lồ vì chưng it.)
I forgot meeting hlặng.(I don’t have sầu the memory of meeting hyên before.)
go on He went on lớn learn English & French.(He ended one period of time before this.)
He went on learning English & French.(He continued learning the languages.)
quit She quit to lớn work here.(She quit another job in order lớn work here.)
She quit working here.

Xem thêm: Chức Năng Cơ Bản Của Thanh Cái Là Gì ? Ứng Dụng Của Đồng Thanh Cái

(She quit her job here. She doesn’t work here anymore.)
regret I regret promising to lớn help you.(I’m sorry that I made the promise.)
I regret khổng lồ tell you that we can"t hire you.(I’m telling you now, and I’m sorry.)
remember She remembered khổng lồ visit her grandmother.(She didn’t forget lớn visit.)
She remembered visiting her grandmother.(She had memories of this time.)
stop I stopped to hotline you.(I interrupted another action in order lớn Gọi you.)
I stopped calling you.(I stopped this activity. Maybe we had a fight.)
try I tried khổng lồ open the window.(I attempted this action but didn’t succeed.)
I tried opening the window.(This was one option I sampled. Maybe the room was hot.)