Bài tập định khoản kế toán có lời giải

các bài luyện tập nguyên lý kế toán góp bạn học sau thời điểm học chấm dứt, hệ thống lại cục bộ kỹ năng và kiến thức định hướng vận dụng vào phần nhiệm vụ cùng những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập định khoản kế toán có lời giải

Hướng dẫn cụ thể bài bác tập Nguim lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế tân oán các nghiệp vụ phạt sinh

1. Khách mặt hàng trả chi phí mua sắm chịu đựng tự kỳ trước bởi tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí chuyên chở bốc toá đơn vị bỏ ra không còn 2trăng tròn chi phí mặt (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ bạn buôn bán 30.000 và rút về quĩ tiền phương diện đôi mươi.000

Nợ TK 111: đôi mươi.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí mặt trả lương đến CNV trăng tròn.000

Nợ TK 334: 20.000 Học kế toán chỗ nào tốt

Có TK 111: trăng tròn.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người bán đôi mươi.000

Nợ TK 331: 20.000

Có TK 311: đôi mươi.000

6. Dùng tiền gửi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá bán thiết lập đôi mươi.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả chi phí bạn chào bán.

Nợ TK 152: trăng tròn.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo nên đẳng cấp các cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên liệu sử dụng đến tiếp tế thành phầm 20.000, cần sử dụng mang đến làm chủ phân xưởng 2 ngàn.

Nợ TK 621: trăng tròn.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương đề xuất trả người công nhân cung cấp sản phẩm 35.000, quản lý phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Xác Suất quy định (biết rằng các khoản lương được khẳng định phần trăm giữa lương cơ bạn dạng cùng năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng mang đến cung ứng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Chi phí điện và nước sở hữu bên cạnh 2.100 (sẽ bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho tất cả những người buôn bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết đưa đưa ra phí

- Kết chuyển chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: đôi mươi.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng cực hiếm thành phẩm chế dsinh sống vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm hoàn thành vào kỳ = 0 + 115.9đôi mươi - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nhiệm vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho nguyên liệu cần sử dụng mang đến SXKD là 80.000, trong đó

Dùng cho SX SP. A: 40.000Dùng mang đến SX SPhường. B: 30.000Dùng mang lại cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương bắt buộc trả cho CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP. A: trăng tròn.000.Tiền lương CNSX SP. B: 10.000.Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên cấp dưới bán hàng 8.000Tiền lương của thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): đôi mươi.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ luật pháp (đưa định cục bộ tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Nhận Miễn Phí Giftcode Ngạo Thiên Mobile, Ngạo Thiên Mobile

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng mang lại chế tạo 17.000; Sở phận bán hàng 10.000; Bộ phận thống trị doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết gửi không còn chi phí SX. Biết rằng ngân sách SX phổ biến phân chia mang lại từng một số loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dsống cuối kỳ:

SPhường A: 5.000SPhường B: 4.000

Tổng chi phí thêm vào chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bửa chi phí cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ ngân sách mang đến thành phầm B: 11.050

- Kết đưa chi phí cung cấp vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm phân phối theo Chi phí sản xuất thực tiễn.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết gửi ngân sách bán sản phẩm, chi phí QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nhiệm vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho quý khách hàng được quý khách gật đầu, giá bán vốn 30.000, giá thành 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), quý khách thanh toán thù 50% bằng chi phí phương diện, số sót lại ghi nợ.

- Ghi nhấn giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương cần trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, làm chủ doanh nghiệp lớn 30.000

Nợ TK 641: đôi mươi.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng mang lại bộ phận bán hàng 15.000, bộ phận quản lý công ty trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo Phần Trăm phương tiện (trả định toàn bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Chi tiêu điện và nước cài ngoài dùng cho thành phần bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), thành phần cai quản doanh nghiệp lớn 12 ngàn (không bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ tkhô hanh tân oán tổng thể bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định công dụng tởm doan

- Kết gửi giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết đưa ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển ngân sách quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng phẳng phiu thông tin tài khoản và Báo cáo kết quả tởm doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phân phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh hao tân oán tiền cho đơn vị phân phối, giá chỉ download chưa xuất hiện thuế là 12000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng chi phí mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người phân phối 5.000.000 bằng chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp cấp dưỡng sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sinh hoạt phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng Chịu đựng chi phí

Tiền lương bắt buộc trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Sở phận PV và thống trị SX

-Sở phận bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2 nghìn.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phđộ ẩm tiếp tế chấm dứt được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Chi phí phân phối dnghỉ ngơi dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dông chồng = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất phân phối 500 thành phầm. Giá bán chưa có thuế bằng 1,4 Ngân sách, thuế GTGT 10%. Khách hàng đang tkhô nóng toán thù cục bộ bởi TGNH.

Xem thêm: Tải Game Đánh Bài Về Máy Tính, Download Game Đánh Bài Trên Máy Tính

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định kết quả gớm doanh

- Kết gửi giá bán vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết đưa ngân sách cung cấp hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển ngân sách cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định hiệu quả khiếp doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các các bạn chưa thành thạo định khoản kế toán hoàn toàn có thể theo dõi đoạn phim sau đây - Video này bởi vì Cô Lê Ánh lí giải chi tiết góp những bạn có thể gọi và định khoản nhuần nhuyễn.

Nếu nhỏng bạn muốn theo học tập kế toán thù thì rất có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên ổn huấn luyện các khóa huấn luyện kế toán thù thực hành và làm hình thức kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện và giảng dạy và triển khai vày 100% các kế toán trưởng từ 13 năm mang đến 20 năm ghê nghiệm)