đau đầu tiếng anh

CÁC TỪ NGỮ VỀ ‘ĐAU’ VÀ CẢM GIÁC/TRIỆU CHỨNG ‘ĐAU’ & CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG Ở TIẾNG VIỆT

ĐAU LÀ GÌ?

WHAT IS PAIN?

Từ điển giờ đồng hồ Việt quan niệm nhức ‘là cảm giác rát, buốt, xót, nhức năn năn … trong thân thể Khi tất cả căn bệnh tốt gặp tai nạn’.

Bạn đang xem: đau đầu tiếng anh

Từ điển Oxford (2015) khái niệm pain ‘the feelings that you have sầu in your body toàn thân when you have sầu been hurt or when you are ill/sick’.

TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ ĐAU (NHỨC)

1. ACHE

2. PAIN

3. HURT

4. SORE

1. ACHE /eɪk/ (noun): kết phù hợp với tên chỉ thành phần cơ thể tạo thành danh từ ghép chỉ sự đau/nhức.

Baông chồng.ache: Đau lưng

Ear.ache: Đau tai

Head.ache: Nhức đầu

Splitting headache: Nhức đầu/chống mặt như búa bổ

Stomach.ache: Đau trong dạ dày

Tooth.ache: Đau răng

*Heartache: Sự đau khổ

*Lưu ý: heartache is used lớn refer to lớn a kind of emotional pain, for example if you are in love sầu with someone & they are not treating you well you can say:

- He is causing me a lot of heartađậy (những nhức khổ).

2. PAIN /peɪn/ (noun): chỉ sự đau tại một bộ phận cơ thể, thường dùng với cấu trúc sau:

- There’s a pain in my back/my knee/my chest …

- I’ve got a pain in my back/my knee/my chest …

* ‘Pain’ hoàn toàn có thể kết hợp các tính trường đoản cú nlỗi ‘sharp’ (nhói), ‘nagging’ (dẻo dẳng), ‘dull’ (âm ỉ), ‘stabbing’ (nhói), ‘throbbing’ (nhói) …

- Grandpage authority keeps getting sharp pain ( = a very strong pain) in his back.

- I suddenly got a stabbing pain ( = a sudden sharp pain) across my heart and collapsed lớn the floor.

- The nagging pain ( = a continuous pain) from my tooth was keeping me awake.

- When I woke up I felt a throbbing pain ( = a continuous pain that hurts more & then less in a regular pattern) in my head.

- She felt a dull abít (not very severe but continuous) at the back of her head.

3. SORE /sɔː(r)/ (adjective) đau và nhức thường bởi vì viêm/căng cơ

- I’ve got a sore foot.

- His feet were sore after the walk.

Xem thêm: Italki - I Don'T Mind (Usher Song)

Sore và Painful là nhì tính trường đoản cú (adjective) có cùng nghĩa thông thường là nhức (nhức)

- My stomach is still sore (đau) after the operation.

- Her shoulder is still painful (đau).

4. HURT /hɜː(r)t/ (verb): đau nhức

Một phần tử cơ thể + hurt(s)

- My foot hurts.

- My feet hurt.

- Fred’s knees hurt after skiing all day.

*

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶPhường KHI KHAI BỆNH

Để lưu giữ các thắc mắc này có thể dùng trường đoản cú tắt (acronym) SOCRATES (tên một triết gia) như một bí quyết ghi nhớ hữu dụng nhằm hỏi về triệu bệnh đau

Site (vị trí):

- Where exactly is the pain?

- Where does it hurt?-

- Where is it sore?

- Show me where it hurts

- What part of your head (chest, bachồng, etc.) is affected?

Onphối (ban đầu cơn đau):

- Where did it start?

Character (sệt điểm)

- What is the pain like?

Radiation (sự lan tỏa):

- Does it radiate/ move anywhere?

Associated features (đặc thù kết hợp):

- Is there anything associated with the pain e.g sweating, vomitting?

Time course (khoảng chừng thời gian):

- How long did it last?

Exacerbating/alleviating features (đặc trưng có tác dụng tăng/sút cơn đau):

- Does anything make it better/worse?

CAN YOU DESCRIBE THEM?

WHAT KIND OF PAIN IS IT?

WHAT IS THE PAIN LIKE?

Quý Khách hoàn toàn có thể cần sử dụng các từ bỏ (tính từ) sau để thể hiện cơn đau

You might use the following words to describe your pain:

1. Achy /ˈeɪki/, /aching /eɪkɪŋ/: đau cùng âm ỉ

2. Burning/ˈbɜː(r)nɪŋ/: sốt

3. Burning sensation: đau buốt, nóng rát

4. Crampy /ˈkræmpɪ/: loài chuột rút

5. Dull /dʌl/: nhức ê độ ẩm /âm ỉ

6. Excruciating /ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/: đau buốt, đau nhức nhối

7. Gnawing /ˈnɔːɪŋ/: nhức cồn cào (ruột gan)

8. Gripping /ˈɡrɪpɪŋ/: đau mạnh trong dạ dày

9. Hot /hɒt/: nóng

10. Intense/ɪnˈtens/: nhức gắt

11. Nagging /ˈnæɡɪŋ/: dẻo dẳng

12. Tender /ˈtendə(r)/: thốn /rờ vào thấy đau

13. Sharp /ʃɑː(r)p/: nhức nhói

14. Shooting /ˈʃuːtɪŋ/: đau nhói

15. Spasmodic /spæzˈmɒdɪk/: quặn từng cơn/nhức quặn

16. Stabbing /ˈstæbɪŋ/: đau nhói như tất cả thứ nhọn xoáy vào

17. Stinging / /ˈstɪŋɪŋ/: nhức buốt nlỗi kim châm/nlỗi côn trùng nhỏ đốt

18. Tingling /ˈtɪŋɡ(ə)l/: ngứa ran

19. Throbbing /θrɒbɪŋ/: 1. đau nhói (nlỗi cắt, nhỏng đâm) 2. đau theo nhịp tyên đập

trăng tròn. Violent t/ˈvɑɪəl(ə)nt/: dữ dội

HAI HẬU TỐ CHỈ ‘ĐAU’ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

1. -Algia /ældʒə/ : Pain nhức Cardi.algia: đau vùng tim

2. -Dynia /dɪnɪə/: Pain nhức Cardio.dynia: đau vùng tim

CÁC THUẬT NGỮ TẬN CÙNG HẬU TỐ -ALGIA, -DYNIA

Thuật ngữ tận cùng hậu tố -algia

Arthr.algia: Đau khớp

Caus.algia /kɔːˈzældʒə/: Chứng hỏa thống, đau bỏng

Cephal.algia: Đau đầu

Gastr.algia: Đau dạ dày

Mast.algia: Đau vú

My.algia: Đau cơ

Neur.algia: Đau thần kinh

Thuật ngữ tận cùng hậu tố -dynia

Arthro.dynia: Đau khớp

Cardio.dynia: Đau tim

Maslớn.dynia: Đau vú

Metro.dynia: Đau tử cung

Vulvo.dynia: Đau âm hộ

Tài Liệu Tmê mệt Khảo

1. Alison Pohl. (2002). Professional English: Medical. Pearson Education. Ltd.

2. Eric H. Glendinning Ron Howard. (2007). Professional English in Use Medicine. CUPhường.

3. Ann Ehrlich & Carol L. Schroeder. 2013. Medical Terminology for Health Professions. Seventh Edition.

4. Dinch Van Nguyen. năm nhâm thìn. Commmunication in English for Vietnamese Health Professionals. VietMD Publishing.

Xem thêm: Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Nhanh Chóng, Chính Xác, Báo Cáo Tài Chính Là Gì

5. J Patriông xã Fisher & Nancy P. Hutzell. 1999. Thuật Ngữ Y Học Cnạp năng lượng Bản (người dịch: BS Đặng Tuấn Anh). NXB Y Học.