Get a hold of là gì

Nghĩa rộng:

Kiếm được mẫu nào đó, rước được dòng gì đó, thường xuyên là 1 trong những cách khó khăn, có thể là do chiếc đó không có nhiều (to lớn acquire or obtain something)

Tiếng Việt gồm phương pháp dùng tương tự:

Kiếm được, tìm được, moi được, móc được…

Ví dụ: