Go back là gì

GO BACK VÀ COME BACK?

Xin lý giải dùm sự khác nhau giữ lại “Go back” với “Come back”? Đây là 1 trong những thắc mắc khá thú vị bởi vì cặp Go baông chồng với come bachồng là trong các một tổ những cặp từ mà sự khác biệt giữa chúng là bên trên cơ sở trong phần của bạn nói.

*
*
*

Một số ví dụ với tự Come baông chồng và Go back

come-back: <‘kʌmbæk> Quay lại đi, xoay về

Come bachồng here: Quay lại đây.Come back soon: Sớm trở lại nhé.I’ll come back: Tôi đã con quay lạiDon’t come back! Đừng gồm tảo lại!Come back lớn bed: Quay về chóng đi.If you come back: Nếu bạn quay về..You’ll come back? Em vẫn trở lại chứ?Hope you’ll come back: Hy vọng bạn sẽ con quay lạiTo come back whole: Trsinh sống về an toàn không nguy hiểm.Welcome you come back: Hoan nghênh các bạn trở về.if i come back: trường hợp tôi trsống vềcome baông xã trang chính soon: về công ty sớmI just come back: vừa về nèYou there! Come back! Này anh kia! Hãy tảo lại!You there! Come back! Này anh kia! Hãy cù lại!

Go back.Quay lại đi.trsinh sống về, về, trngơi nghỉ lại

khổng lồ go baông xã khổng lồ one’s homeland về quê tiệm, trnghỉ ngơi về quê hương lui to go back two paces lui nhị bước, bước lui nhì bước chăm chú lại, làm lại, trở về to bachồng to a beginning làm cho lại từ trên đầu khổng lồ go back lớn a suject quay trở về sự việc đi trở lại, tầm nã nguyên ổn lớn go bachồng to lớn the past lưu giữ lại đông đảo Việc đã qua, lưu giữ lại dĩ vãng ko giữ (lời hứa) to lớn go back on (upon) one’s word không giữ lại lời hứa

Let’s go back: Hãy quay trở lại.Go bachồng your work: Trsống lại cùng với quá trình của anh ấy đi.Then I go back: Sau kia tôi trở về.Go baông chồng three pages: Lật lại 3 trang trước đi.Go bachồng khổng lồ work: Trlàm việc lại thao tác đi.“Go back”, she shouted: “Về chỗ”, cô ấy hét lên.Let’s go bachồng lớn Paris: Chúng ta hãy trở lại Paris.Should we go back inside? Chúng ta phải cù vào trong nhé?We go baông chồng too far: Chúng ta trở lại quá xa.Please go back now: Bây giờ đồng hồ bạn hãy quay lại.Go baông xã & forth: đi tới đi lui.Go baông xã two paces! Lui nhì bước, bước!Go baông chồng lớn work: Làm việc điLet’s go baông xã soon: Chúng ta hãy nhanh chóng trở lại nhé.Go back on one’s word: Nói một đằng làm một nẻoGo baông chồng three pages, please: Làm ơn lật lại bố trang trước.He had to go back: Anh đề xuất quay lại.Can you go back earlier? Quý Khách hoàn toàn có thể về nhanh chóng hơn được không?

Trên trên đây, hoctientị.info vẫn chia sẻ mang đến chúng ta nghĩa của từ go bachồng và come back. Nêu ra sự không giống nhau vào giải pháp sử dụng của hai từ bỏ này trong những trường hợp tiếp xúc Tiếng Anh. Hy vọng, những bạn sẽ dùng đúng trong những đối thoại tiếng Anh.