SAO LƯU & PHỤC HỒI ACTIVE DIRECTORY, SYSTEM STATE

– Cài đặt Windows Server Backup Feature sau đó:– Tạo một kế hoạch sao lưu lại (Scheduled Backup).– Thực hiện tại sao lưu (Backup AD).– Khôi phục lại các đại lý dữ liệu của Active sầu Directory Domain Service ở 2 chế độ:– Chế độ 1: Authoritative sầu Restore.– Chế độ 2: Non Authoritative Restore.Các bước phải thực hiện:– Tạo một kế hoạch sao lưu (Scheduled Backup).– Thực hiện sao giữ (Backup AD).– Khôi phục lại đại lý dữ liệu: theo kiểu Authoritative sầu Restore.– Khôi phục lại đại lý dữ liệu: theo kiểu Non Authoritative Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn chỉnh bị:– Một sản phẩm công nghệ cài đặt Windows VPS 2008 (BKNP-DC08-01) nâng cấp lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn chi tiết:*Cài đặt Windows Server Backup Feature– Chọn Start > chọn Programs > chọn Administrative sầu Tools > chọn Server Manager > lựa chọn Features > lựa chọn Add Features


*

– Trong hành lang cửa số “Select Features”, lựa chọn Windows Server Backup Features, chọn Windows Server Backup với Command-line Tools, lựa chọn Next nhằm tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– Chọn Start > lựa chọn Progams > chọn Administrative Tools > chọn Windows Server Backup


– Clichồng đề xuất chuột vào OU IT -> lựa chọn Properties, chọn Tab Object, quăng quật lốt kiểm tra sinh hoạt mục Protect object from accidental deletion -> lựa chọn OK


*Restore database AD DS– Trên sản phẩm công nghệ DC, chọn Start > chọn Commvà Prompt, Nhập bcdedit /set safeboot dsrepair, dìm phím ENTER.

Bạn đang xem: Sao lưu & phục hồi active directory, system state


Crúc ý: Restart sản phẩm công nghệ, kế tiếp dìm F8, chọn Directory Services Restore ModeRestore dữ liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, thừa nhận phím ENTER. Máy tính đang Restart– Logon cùng với thông tin tài khoản Local Administrator.


– Chọn Start, bấm chuột đề nghị Comm& Prompt, chọn Run as administrator.– Tại Command prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions– Restored thông tin của đối tượng bị delete– Tại Commvà prompt, nhập ntdsutil, thừa nhận phím ENTER.– Tại vệt nhắc ntdsutil nhập Activate instance ntds, dấn phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative sầu restore, nhấn phím ENTER– Tại restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , nhấn phím ENTER, tiếp đến chọn Yes.


– Nhập quit, thừa nhận phím ENTER. Nhập tiếp quit, dấn phím ENTER.– Kiểm tra lại đối tượng người sử dụng delete đã có restore– Để khởi cồn lại VPS sinh hoạt chế độ bình thường, nhập bcdedit /deletevalue safeboot, ENTER.

Xem thêm: Tải Ninja School Trên Pc Với Giả Lập, Cách Tải Ninja School Online Cho Máy Tính (Pc)


– Nhập shutdown -t 0 –r, dấn phím ENTER.– Sau lúc Server restarts, logon cùng với thông tin tài khoản Administrator.– Mngơi nghỉ Active Directory Users and Computers, kiểm tra OU IT đã có Restored.

*


Thông báo mang lại tôi bằng tin nhắn Khi tất cả phản hồi mới.

Thông báo mang lại tôi bằng tin nhắn Khi gồm bài xích đăng bắt đầu.


Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree lớn their use. To find out more, including how khổng lồ control cookies, see here:Cookie Policy