Hurdle Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý Khách vẫn xem: Hurdle là gì

Bạn đang xem: Hurdle là gì

*

*

*

Xem thêm: Download Windows 8 - Sw 64 Bit Full Version (November 2019)

*

hurdle /"hə:dl/ danh từ
bức rào tạm thời (để quây súc trang bị...) (thể dục,thể thao) rào (để nhảy đầm qua vào cuộc chạy vượt rào) (the hurdles) cuộc chạy đua thừa rào ((cũng) hurdle race) (sử học) phên hành tội (tấm phên để buộc fan hành tội mang đến ngựa kéo đi) (nghĩa bóng) đồ cphía ngại nước ngoài cồn từ (thường) (+ off) rào tạm thời, làm rào tạm thời bao quanh láng khắc chế, vượt qua (trở ngại, trsinh sống ngại) nội rượu cồn từ (thể dục,thể thao) chạy vượt ràohàng ràomặt hàng rào tạmlướimạngprotection by hurdlesự gia nuốm bện o mạng, lưới, hàng rào tạm

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Hurdle

Cái rào


*

hurdle

Từ điển Collocation

hurdle noun

1 in a race

VERB + HURDLE clear, jump (over) She cleared the first few hurdles easily. | fall at, hit His horse fell at the final hurdle.

2 problem/difficulty

ADJ. big, difficult | main, major | final, first, last, next The first big hurdle in putting your car on the road is getting insurance.

VERB + HURDLE face This is perhaps the most difficult hurdle that we face. | clear, jump, overcome, pass We"ll jump each hurdle as we come khổng lồ it. You have sầu already overcome the first major hurdle by passing the entrance exam. | fall at The plan fell at the first hurdle.

Từ điển WordNet

n.

a light movable barrier that competitors must leap over in certain racesan obstacle that you are expected to overcome

the last hurdle before graduation

v.

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu