LỆNH IF TRONG C++

Câu lệnh if trong cđang trình bày đến độc giả về kiểu cách viết ĐK cùng với câu lệnh if…else cùng câu lệnh switch…case.

Bạn đang xem: Lệnh if trong c++

Hai câu lệnh này được sử dụng nhằm lập điều kiện cùng sẽ có được phần nhiều xử trí tương ứng được triển khai tuỳ vàođiều kiện như thế nào được thoã.

Câu lệnh if vào c – Yêu cầu

Yêu cầu 1: Viết chương trình xếp một số loại tác dụng học tập dựa vào điểm vừa phải khoá học tập theo tiêu chuẩn sau:

Nếu điểm vừa đủ (sau đây gọi là dtb) nhỏ tuổi hơn5, xếp loại “Yếu”Nếu dtblớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ dại hơn 6.5, xếp nhiều loại “Trung bình”Nếu dtb to hơn hoặc bởi 6.5 và nhỏ tuổi hơn 8, xếp nhiều loại “Khá”Nếu dtb to hơn hoặc bởi 8 cùng nhỏ hơn 10, xếp loại “Giỏi”Nếu dtb bởi 10, xếp nhiều loại “Xuất sắc”

Yêu cầu 2: Viết công tác nhtràn lên 2 số nguyên ổn, hiển thị tính năng chất nhận được người dùng lựa chọn

Nhấn phím số 1: Thực hiện phxay cộngNhấn phím số 2: Thực hiện tại phxay trừNhấn phím số 3: Thực hiện tại phép nhânNhấn phím số 4: Thực hiện phnghiền chia

Câu lệnh if vào c – Phân tích yêu cầu

Đối cùng với vụ việc 1, họ buộc phải phụ thuộc vào điểm trung bình cùng xét 5 ngôi trường hòa hợp tương ứng với Yếu, Trung bình, Khá, Giỏi với Xuất sắc. Để xử trí được yêu cầu này chương trình đang phải tạo lập với kiểm tra biểu thức điều kiện như sau:

Nếu dtb Ngược lại giả dụ dtb trái lại nếu như dtb Ngược lại nếu dtb Ngược lại “Xuất sắc”

Đối với vụ việc 2 bắt buộc cách xử lý để có thể chấp nhận được người tiêu dùng lựa chọn phnghiền tính được phương pháp theo đông đảo nhỏ số: 1 tương đương cùng với phnghiền cộng, 2 tương tự với phnghiền trừ, 3 tương tự với phnghiền nhân, 4 tương đương với phnghiền chia. Vậy trong ngôi trường thích hợp này, chương trình đang xử lý nlỗi sau:

Nếu đổi mới pheptinch = 1 thì thực hiệnphéptổngNếu thay đổi pheptinh = 2 thì thực hiệnphxay trừNếu trở thành pheptinch = 3 thì thực hiện phnghiền nhânNếu biến đổi pheptinh = 4 thì tiến hành phépchia

Để giải quyết 2 vụ việc trên họ đề xuất áp dụng mang lại câu lệnh if-else/switch-case. Chi máu về cú pháp và bí quyết sử dụng, bạn đọc xem bên dưới

Câu lệnh if trong c – Câu lệnh if-else

Được áp dụng để khám nghiệm ĐK với tiến hành xử trí tương xứng cùng với ĐK đó. ví dụ như trường hợp điểm trung bình bé dại hơn 5 thì xếp các loại yếu đuối. Trong ngôi trường thích hợp này, điều kiện là điểm vừa đủ if(Biểu_Thức_Điều_Kiện) Xử lý trong trường hòa hợp biểu thức ĐK đúng Nếu điểm vừa đủ (dtb) nhỏ tuổi hơn if(dtb printf("Loại yếu"); }Câu lệnh if vào c –Đối với haitrường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện) Xử lý 1; else Xử lý 2; Nếu điểm trung bình if (dtb printf("Loại yếu"); } else printf("Loại trung bình"); Câu lệnh if vào c –Đối cùng với nhiều hơn 2 ngôi trường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_1) Xử lý 1; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_2) Xử lý 2; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_N-1) Xử lý N-1; else Xử lý N; Ví dụ:

Yêu cầuKết luận
Nếu điểm trung bình

Với thử dùng này, họ bắt buộc áp dụng if-else lồng nhau. Tức là vào biểu thức else chúng ta đặt biểu thức if với cứ đọng như thế cho đến hết các trường hòa hợp.

//Trường hòa hợp sản phẩm công nghệ nhấtif(dtbLưu ý vào biểu thức điều kiện, chúng ta cũng có thể thực hiện toán thù tử với (&&), toán tử hoặc (||) để lập biểu thức ĐK. lấy ví dụ như viết giải pháp xử lý tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên khớp ứng là a, b, c. Câu lệnh if sẽ được viết nlỗi sau

if (a>b && a>c) printf("Số lớn nhất là %d", a); Giải thích: Nếu a to hơn b cùng bên cạnh đó a to hơn c thì số lớn số 1 trong 3 số a, b, c là a. Trong xử lý bên trên, giả dụ a = 10, b = 3, c = 9 thì chương trình vẫn thông tin “Số lớn số 1 là 10”. Các bạn có thể xem lại phần xử lý xuất của bài xích 3 trên phía trên để ôn lại cú pháp và bí quyết sử dụng của hàm giải pháp xử lý xuất printf.

Xem thêm: Stt Không Ai Hiểu Mình ? Vốn Dĩ Ở Đời Này Chẳng Ai Hiểu Ai Cả

Câu lệnh if trong c – Câu lệnh switch-case

Nếu biểu thức điều kiện so sánh bởi cùng với với một hằng hình trạng số nguyên hoặc ký trường đoản cú thì chúng ta bắt buộc áp dụng câu lệnh switch-case bởi 2 lý do:Mã nguồn (source code) đọc dễ dàng vàChương trình đã thực thi nkhô giòn hơn.

Cú pháp:

switch (Biến) case Giá_Trị_1: Xử lý 1; break; case Giá_Trị_2: Xử lý 2; break; case Giá_Trị_N-1: Xử lý N-1; break; default: Xử lý N; Giải thích hợp cú pháp switch-case

Thực hiện nay so sánh biến với từng case với trường hợp thoả case nào thì vẫn tiến hành giải pháp xử lý bên phía trong của case đóvới hoàn thành một case bởi lệnh break. Trường hòa hợp ko thỏa ngẫu nhiên case như thế nào thì cách xử trí bên phía trong default sẽ được thực hiện.

ví dụ như lịch trình chất nhận được người dùng gạn lọc phép tính mang lại 2 số nguyên, cụ thể như sau:

Nếu biến pheptinc = 1 thì thực hiệnphéptổng Nếu biến chuyển pheptinch = 2 thì thực hiệnphép trừ Nếu biến đổi pheptinch = 3 thì tiến hành phxay nhânNếu biến đổi pheptinh = 4 thì tiến hành phépchia

int a, b, pheptinh; printf("a = "); scanf("%d", &a); printf("b= "); scanf("%d", &b); printf("Nhap phep tinc "); scanf("%d", &pheptinh); switch(pheptinh) case 1: //Phnghiền cộng printf("Tong 2 so la %d", a+b); break; case 2: //Phnghiền trừ printf("Hieu 2 so la %d", a-b); break; case 3: //Phxay nhân printf("Tich 2 so la %d", a*b); break; case 4: //Phép chia printf("Thuong 2 so la %f", (float)a/b); break; default: printf("Nhap không nên phep tinh"); Kết luận:Những xử lý bởi switch-case phần lớn giải pháp xử lý được cùng với if-else tuy vậy trở lại thì KHÔNG vị switch-case chỉ đồng ý mẫu mã số nguyên ổn cùng hình trạng ký kết từ còn chỉ giải pháp xử lý SO SÁNH BẰNG.