MỘT BẢN MẶT SONG SONG CÓ BỀ DÀY 10CM

Câu hỏi: Một phiên bản phương diện song tuy nhiên gồm bề dày 10cm, phân tách suất n=1,5 được đặt trong không khí.

Bạn đang xem: Một bản mặt song song có bề dày 10cm

Chiếu tới phiên bản một tia sáng sủa cùng với góc tời bởi 450. Khoảng phương pháp thân phương của tia cho tới và tia ló là

A.

Xem thêm: Chao Trắng Và Chao Đỏ - Để Làm Gì Và Mua Ở Đâu

6,16cm

B. 4,15cm

C. 3,25cm

D. 3,29cm


- Hướng dẫn giải

Đáp án: D

*

Bề dày e = 10cm; chiết suất n = 1,5

Ta có: sini1=n.sinr1

*

Từ hình mẫu vẽ, khoảng cách giữa giá bán của tia ló với tia tới bằng con đường cao I2H của tam giác vuông I2I2H