SAU TÍNH TỪ LÀ

Bài học ngày từ bây giờ sẽ chia sẻ mang lại các bạn tác dụng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) vào câu, sẽ giúp chúng ta nhận thấy vị trí với biện pháp dùng tính tự và trạng từ nhé!
Tính trường đoản cú với Trạng từ là công ty điểm đặc trưng lúc luyện thi TOEIC. Trong chủ điểm đó, TOEIC vẫn triệu tập vào một số phần đặc biệt quan trọng như sau: Vị trí tính từ, trạng từ; So sánh rộng kém; Lúc Này phân tự (V-ing) cùng Quá khứ đọng phân từ bỏ (V-ed).

Bạn đang xem: Sau tính từ là


Để trả lời được câu hỏi của họ, đặc biệt là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, chúng ta đề nghị nắm vững công dụng, địa điểm của tính từ bỏ cũng như bí quyết nhận thấy tính trường đoản cú cùng trạng từ thông qua đuôi của trường đoản cú (phần này tôi đang nói trong Chia sẻ Kinc nghiệm level 500-750.) Nếu các bạn chưa có quãng thời gian học tập TOEIC 500- 750 cô gửi khuyến mãi những em nhé! 
Mục tiêu của bài viết lúc này, tôi muốn chúng ta học với ghi nhớ địa chỉ của tính từ, trạng từ trong một câu. Việc này coi như các bạn đã rứa được 50 % trả lời hợp lý cho loại thắc mắc này.
*

II. Vị trí tính từ bỏ (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau động từ To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài hễ từ thắt chặt và cố định khác (chủ điểm khôn cùng quan lại trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more and more exciting

- Your friover seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

 1. Đứng sau cồn từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, & the food was extremely good.

Xem thêm: Plug-In Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Và Cài Đặt Plugin

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng trường đoản cú khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, té nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm cho các bạn sự biến hóa nghĩa của một vài trạng tự quan trọng lúc tất cả với không có đuôi –ly nhé:

1. free• không tính tiền (ko trả phí) You can come in không tính tiền.• freely (tự do làm gì ) He could speak freely about it.

2. hard• hard ( chăm chỉ , chuyên cần ) He works hard.• hardly ( hi hữu khi , trạng từ bỏ tần suất, hầu như ko ) He hardly knows her.

3. high• high ( chiều cao )Planes fly high.• highly ( nhiều ) a highly paid job

4. late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (cách đây không lâu, signal word đến thì bây giờ kết thúc, ngày nay xong xuôi tiếp tục ) What have sầu you been doing lately?.

5. wide• wide ( không ngừng mở rộng ) xuất hiện the door wide.• widely (các nơi) He has traveled widely